Pass

Pass - Photo:Avinor

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass.

Dette trenger du ved søknad om pass:

• Gyldig legitimasjon. Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig, eller hvis det er mindre enn tre måneder siden det utløp. 
• Statsborgervedtak dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap.
• Tidligere pass skal innleveres når du får nytt pass.

Passgebyr for vanlig pass eller nødpass:
•Personer over 16 år : 50 Euro                                 
•Personer under 16 år : 30 Euro

Betaling av passgebyr: Bankkort eller VIPPS   

Bestilling av time: Du kan bestille på e-post: emb.athens@mfa.no eller telefon : 210 72 46 173.