Pass

Norsk pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass. Time kan du bestille på e-post: emb.athens@mfa.no eller telefon : 210 72 46 173.

Dette trenger du ved søknad om pass:

• Gyldig legitimasjon. Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig, eller hvis det er mindre enn tre måneder siden det utløp. 
• Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap.
• Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass.

• Pass koster 50 Euro for personer over 16 år
• Pass koster 30 Euro for barn under 16 år 

Pass til barn og unge:

 • Når en person under 18 år skal søke om pass, må minst én av de foresatte med foreldreansvar møte opp sammen med barnet for å gi sitt samtykke til søknaden.
 • Passøkeren må selv møte opp på passkontoret. Dette gjelder også spedbarn.
 • Tidligere pass skal leveres inn når det søkes om nytt pass.
 • Ta med søkerens fødselsnummer, eventuelt fødselsattest.
 • Den som møter sammen med passøkeren, skal vise gyldig legitimasjon.
 • Den andre foresatte skal levere et signert, originalt samtykke (fullmakt) til passøknaden. Fullmakten må ikke være eldre enn 3 måneder. Fullmakt bortfaller dersom man har eneansvar.
  Last ned: Fullmakt for søknad om pass til barn og unge
 • Du må ha med deg gyldig legitimasjon, eller kopi av legitimasjonen attestert av en offentlig etat, fra den andre foresatte.
 • Husk også penger/kort for betaling av passgebyr. Passet koster 50 Euro for personer over 16 år og 30 Euro for barn under 16 år.
 • Barn som er 10 år eller eldre skal signere søknaden.
 • Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som skal benyttes i passet. I noen tilfeller er det nødvendig å ta med eget passbilde. Dette gjelder for barn under 3 år og sterkt funksjonshemmede personer. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider