Pass

Norsk pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass. Time kan du bestille på e-post: emb.athens@mfa.no eller telefon : 210 72 46 173.

Barn under 12 år kan søke om pass også ved de norske konsulatene på Rhodos og Kypros.

Dette trenger du ved søknad om pass:

• Gyldig legitimasjon
• Søker må ha norsk personnummer
• Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
• Pass koster 50 Euro for personer over 16 år
• Pass koster 30 Euro for barn under 16 år

Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig, eller hvis det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller det har gått mer enn tre måneder, skal du ha med følgende legitimasjon:
• Gyldig norsk førerkort eller annet identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
• Eventuelt tidligere utløpt pass
• Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap.

Pass til barn under 18 år
Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Begge foreldre må møte, eventuelt må den som møter ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon, fra den som ikke møter. Eneansvar, tildelt ved domskjennelse eller avtale for barn må dokumenteres.

Ved førstegangs utstedelse av pass for barn under 18 år, må følgende dokumenter vedlegges:
• Fødselsattest som viser begge foreldres navn.
• Begge foreldres pass.
• Barnet må være med ved søknad.

Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som skal benyttes i passet. I noen tilfeller er det likevel nødvendig å ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under 3 år og sterkt funksjonshemmede personer. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider. Barn under 12 år kan søke om pass også ved de norske konsulatene på  Rhodos og Kypros. Man må da ta med eget foto. Barn som er 10 år eller eldre må signere søknaden.