Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass - Photo:Avinor
Avinor

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en time for å søke om pass.

Dette trenger du ved søknad om pass:

Gyldig legitimasjon. Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig, eller hvis det er mindre enn tre måneder siden det utløp. 
Statsborgervedtak dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap.
Tidligere pass skal innleveres når du får nytt pass.
• Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som skal benyttes i passet. I noen tilfeller er det nødvendig å ta med eget passbilde. Dette kan gjelde for eksempel for små barn eller sterkt funksjonshemmede personer. Hvis du tror det vil bli vanskelig å få tatt bilde i skranken, ta med passfoto fra fotograf. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider

Passgebyr for vanlig pass og nødpass:
•Personer over 16 år : 60 Euro                                 
•Personer under 16 år : 35 Euro

Betaling av passgebyr: Bankkort eller VIPPS. Ikke kontanter.   

Bestilling av time: Du kan bestille på e-post: [email protected] eller telefon : 210 72 46 173. 

Reiseregistrering
Reiseregistrering.no er et tilbud til reisende om å registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet. Gå videre til registrering her.