Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Honorære konsulater

Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du få utført visse notarialforretninger og du kan søke om nødpass.

Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, og er vanligvis statsborgere i vertslandet. 

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.