Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Honorære konsulater

Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger.

Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, og er vanligvis statsborgere i vertslandet. 

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for å avtale tid.