Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ny ambassade 5.JPG
Den norske ambassaden flyttet inn i nye lokaler våren 2016. Arkitektfirmaet GFRA tegnet og innredet de nye lokalene, inspirert av norsk natur.

Gradvis gjenåpning av ambassaden og konsulatene

Ambassaden gjenåpner gradvis for publikum fra 11. mai. Dette gjelder i første omgang for hastesaker og søknader om pass. Hvis du skal søke om pass eller trenger bistand fra ambassaden eller konsulatene, ring eller send en e-post på forhånd.

Adresse
Norwegian Embassy in Athens
Hatziyianni Mexi 5 street
115 28 Athens

Kontaktinformasjon
Fra Hellas:
Telefon: +30 210 7246173
Fax: +30 210 7244989

Fra Norge:
Telefon: 23 98 27 00
Fax: 23 98 27 01


E-post: [email protected]

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid.
Diplomatiske forbindelser mellom landene ble etablert i 1918. Norges første ambassadør til Hellas ble akkreditert i 1974. Hovedmålet med etableringen av en ambassade i Hellas var samarbeid gjennom NATO og felles interesser i shipping. Norges ambassadør i Aten er Frode Overland Andersen 

Ambassaden arbeider med politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. En stor del av ambassadens arbeid er knyttet til samarbeid innen EU/EØS-området.

Honorære konsulater i Hellas.
Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger. Kontaktinformasjon til konsulatene.