Om ambassaden

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom de to landene ble etablert i 1918.

Hovedmålet med etableringen av en ambassade i Hellas var samarbeid gjennom NATO og felles interesser i shipping. Norges første ambassadør til Hellas ble akkreditert i 1974. Nåværende ambassadør er Jørn Eugene Gjelstad.

Ambassaden i Aten ivaretar de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Hellas. Ambassaden har et bredt nedslagsfelt og arbeider med politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. En stor del av ambassadens arbeid er knyttet til samarbeid innen EU/EØS-området.

Den norske ambassaden flyttet inn i nye lokaler våren 2016. Ambassaden ligger i Hatziyianni Mexi gate 5 i sentrum av Aten. Arkitektfirmaet GFRA tegnet og innredet de nye lokalene inspirert av norsk natur. 

Norske honorære konsulater finnes i Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger.

Adresse
Norwegian Embassy in Athens
Hatziyianni Mexi 5 street
115 28 Athens

Kontaktinformasjon
Telefon: 0030 210 7246173
Fax: 0030 210 7244989
E-post: emb.athens@mfa.no