Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ny ambassade 5.JPG
Den norske ambassaden flyttet inn i nye lokaler våren 2016. Arkitektfirmaet GFRA tegnet og innredet de nye lokalene, inspirert av norsk natur.

Ambassaden og konsulatene

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom landene ble etablert i 1918.

Adresse
Norwegian Embassy in Athens
Hatziyianni Mexi 5 street
115 28 Athens

Kontaktinformasjon
Fra Hellas:
Telefon: +30 210 7246173
Fax: +30 210 7244989

Fra Norge:
Telefon: 23 98 27 00
Fax: 23 98 27 01


E-post: [email protected]

Norges første ambassadør til Hellas ble akkreditert i 1974. Hovedmålet med etableringen av en ambassade i Hellas var samarbeid gjennom NATO og felles interesser i shipping. Norges ambassadør i Aten er Frode Overland Andersen 

Ambassaden arbeider med politiske, økonomiske og kulturelle saker, i tillegg til vår publikumsekspedisjon som håndterer søknader om pass og andre konsulære og utlendingsfaglige saker. En stor del av ambassadens arbeid er knyttet til samarbeid innen EU/EØS-området.

Honorære konsulater i Hellas.
Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger. Her finner du kontaktinformasjon til konsulatene.