For nordmenn

Om ambassaden

Ambassaden ligger i sentrum av Aten, i Hatziyianni Mexi gate 5. Nærmeste metrostasjon er Megaro Mousikis.

Reiseinformasjon for Hellas på Regjeringen.no

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere

Hva kan en ambassade hjelpe deg med hvis uhellet er ute?

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass. Time kan du bestille på e-post: emb.athens@mfa.no eller telefon : 210 72 46 173.

Konsulater

Norge har konsulat i Thessaloniki og på en rekke greske øyer.

Hva bør jeg gjøre ved en naturkatastrofe?

Ambassaden anbefaler at du leser gjennom disse rådene.

Statsborgerskap

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap)

Rettshjelp og advokater

Trenger du advokat?

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til skatteetaten i forbindelse med søknad om pass.

Oversettelse av dokumenter

For oversettelse av dokumenter som skal brukes offisielt, vennligst ta kontakt med en statsautorisert translatør som er godkjent av norske myndigheter.

Giftemål

Ambassaden i Aten har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i Hellas. Ekteskapet vil være godkjent etter norsk lov.

Bo og arbeide i Hellas

Vurderer du å flytte til Hellas, eller er du norsk og bor i Hellas allerede?

Registreringsordning for EU/EØS borgere i Hellas

Hvis du skal oppholde deg i Hellas utover 3 måneder, må du registrerer deg hos gresk politi. Hvis du er arbeidssøkende, må du registrerer deg innen 6 måneder.

Pensjon, norsk folketrygd og skatt

Her kan du finne nyttig informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt.

Hjelp med dine problemer med EØS-rettigheter

SOLVIT er en gratis tjeneste som hjelper bedrifter og privatpersoner med å finne løsninger på problemer som skyldes at nasjonale myndigheter i et annet EØS-land ikke anvender EØS-retten korrekt.

Norske nettverk

I Aten finner du det norske instituttet, den skandinaviske kirken og det nordiske biblioteket. Den norske foreningen arrangerer 17. mai feiring.

Norskundervisning

Globalskolen og Norskskolen tilbyr nettbasert undervisning for norske barn i 1.-10. klasse som er bosatt i utlandet.

Doing Business in Greece

Av praktiske grunner er denne informasjonssiden til norsk næringsliv hovedsakelig på engelsk.

Norske firma i Hellas

Liste over norske firma.

Reise med kjæledyr til Norge

Ønsker du å reise med kjæledyr til Norge?

Nyheter og arrangementer