For nordmenn

Om ambassaden

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom de to landene ble etablert i 1918.

Reiseinformasjon for Hellas på Regjeringen.no

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Konsulær bistand til nordmenn i utlandet

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass.

Honorære konsulater

Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger.

Hva bør jeg gjøre ved en naturkatastrofe?

Ambassaden anbefaler at du leser gjennom disse rådene.

Statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Hvilke rettigheter gir EØS-avtalen norske borgere i Hellas?

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rettigheter i alle de 31 EØS-landene.

Rettshjelp og advokater

Trenger du advokat?

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til skatteetaten i forbindelse med søknad om pass.

Oversettelse av dokumenter

For oversettelse av dokumenter som skal brukes offisielt, vennligst ta kontakt med en statsautorisert translatør som er godkjent av norske myndigheter.

Giftemål

Ambassaden i Aten har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i Hellas. Ekteskapet vil være godkjent etter norsk lov.

Bo og arbeide i Hellas

Vurderer du å flytte til Hellas, eller er du norsk og bor i Hellas allerede?

Pensjon, norsk folketrygd og skatt

Her kan du finne nyttig informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt.

Norske nettverk

I Aten finner du det norske instituttet, den skandinaviske kirken og det nordiske biblioteket. Den norske foreningen arrangerer 17. mai feiring.

Norskundervisning

Globalskolen og Norskskolen tilbyr nettbasert undervisning for norske barn i 1.-10. klasse som er bosatt i utlandet.

Kort innføring i gresk næringsliv

Ambassaden bistår norsk næringsliv etter behov og interesse, og holder god kontakt med norske næringsinteresser i både Hellas og Kypros.

Norske firma i Hellas

Liste over norske selskaper i Hellas.

Reise med kjæledyr til Norge

Ønsker du å reise med kjæledyr til Norge?

Registreringsordning for EU/EØS borgere i Hellas

Hvis du skal oppholde deg i Hellas utover 3 måneder, må du registrerer deg hos gresk politi. Hvis du er arbeidssøkende, må du registrerer deg innen 6 måneder.

Nyheter og arrangementer