For nordmenn

Om ambassaden

Det gode forholdet mellom Norge og Hellas går langt tilbake i tid. Diplomatiske forbindelser mellom landene ble etablert i 1918.

Reiseinformasjon for Hellas på Regjeringen.no

Lenke til reiseinformasjon på regjeringen.no

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Søkere må bestille en avtale for å søke om pass.

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til skatteetaten i forbindelse med søknad om pass.

Statsborgerskap

Stortinget vedtok den 6. desember 2018 at alle som er eller ønsker å bli norske statsborgere skal kunne ha dobbelt statsborgerskap.

Oversettelse av dokumenter

For oversettelse av dokumenter som skal brukes offisielt, vennligst ta kontakt med en statsautorisert translatør som er godkjent av norske myndigheter.

Honorære konsulater

Norge har honorære konsulater i byene Piraeus og Thessaloniki, samt på en rekke greske øyer. På konsulatene kan du blant annet søke om nødpass, og få utført visse notarialforretninger.

Konsulær bistand til nordmenn i utlandet

Hva kan utenrikstjenesten bistå med – og hva kan den ikke kan bistå med?

Hvilke rettigheter gir EØS-avtalen norske borgere i Hellas?

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rettigheter i alle de 31 EØS-landene.

Rettshjelp og advokater

Trenger du advokat?

Bo og arbeide i Hellas

Bor du i Hellas eller vurderer du å flytte til Hellas? Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig.

Giftemål

Ambassaden i Aten har ikke vigselsrett, men norske borgere kan gifte seg i Hellas. Ekteskapet vil være godkjent etter norsk lov.

Kort innføring i gresk næringsliv

Ambassaden bistår norsk næringsliv etter behov og interesse, og holder god kontakt med norske næringsinteresser i både Hellas og Kypros.

Norske firma i Hellas

Liste over norske selskaper i Hellas.

Hva bør jeg gjøre ved en naturkatastrofe?

Ambassaden anbefaler at du leser gjennom disse rådene.

Nyheter og arrangementer