Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mistet pass - Photo:Ambassaden i Aten
Ambassaden i Aten

Tapt eller stjålet pass

Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra hos gresk politi for å forhindre eventuelt misbruk av passet.

Tapt eller stjålet pass
Kontakt lokalt politi for å melde passet tapt. Politiet i Aten har et spesialkontor for turister hvor en kan melde pass eller verdisaker tapt. Kontoret er bemannet med engelskspråklig personale, og er åpent hver dag mellom 07:30 -22:00. Telefon: 0030 210 3222230. Adresse: Dragatsani 4, Klathmonos square, Aten. (metrostasjon "Panepistimiou")

Kontakt ambassaden/konsulat for å registrere tapet av passet. Ta med politirapporten og annen legitimasjon, f.eks norsk førerkort, norsk bankkort, norsk fødselsattest.

Det er et krav i Hellas om at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Av norske id-dokumenter er det bare passet som oppfyller disse kravene utenfor de nordiske landene. På flyplasser og ved grensekontroll kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler.

Søke om nødpass
Du kan søke om nødpass ved ambassaden i Aten, ved ett av de norske konsulatene i Hellas eller ved konsulatet på Kypros. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte.

Hvis du har mistet et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass. Du må ta med et passfoto og gyldig legitimasjon, f.eks norsk førerkort eller norsk bankkort.

Nødpasset koster det samme som et ordinært pass: 60 Euro for voksne, og 35 Euro for barn opp til 16 år.

Nødpasset er gyldig bare for én enkelt reise. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknad om nødpass.

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass. Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon.

Nødpasset må innleveres til politiet når du kommer tilbake til Norge.

 

Vær oppmerksom på at passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse» Mister to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel. Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass.

Dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.