Tapt eller stjålet pass

Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra hos gresk politi for å forhindre eventuelt misbruk av passet.

Hva du må gjøre hvis du mister passet ditt
1. Kontakt lokalt politi for å melde passet tapt. I Aten har politiet et spesialkontor for turister hvor du kan melde pass eller verdisaker tapt. Kontoret er bemannet med engelskspråklig personale, og er åpent hver dag mellom 07:30 -22:00. Telefon: 0030 210 322 2230. Adresse: Dragatsani 4, Klathmonos square, Aten. 

2. Kontakt ambassaden for å registrere tapet av passet og søke om nødpass. Ta med politirapporten og annen legitimasjon, f.eks førerkort eller bankkort.

Søke om nødpass
Du kan søke om nødpass ved ambassaden i Aten, ved et av de norske konsulatene. Søknad om nødpass krever personlig oppmøte. Du må ta med et passfoto og gyldig legitimasjon, f.eks norsk førerkort eller norsk bankkort.

Nødpasset er gyldig bare for én enkelt reise. Dokumentasjon på reisen må fremlegges sammen med søknad. Nødpasset må innleveres til politiet når du kommer tilbake til Norge.

 

I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Nødpass er ikke godkjent for innreise til bl.a. USA og flere land i Midtøsten. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass. Informasjon om landes innreiseregler kan finnes på Regjeringens side med reiseinformasjon.

Vær oppmerksom på at det er et krav i Hellas om at enhver skal kunne fremvise offisiell legitimasjon med angivelse av statsborgerskap. Av norske id-dokumenter er det bare passet som oppfyller disse kravene utenfor de nordiske landene. På flyplasser og ved grensekontroll kan norske borgere uten pass nektes adgang til fly og andre transportmidler.

Passloven gir hjemmel for å nekte utstedelse av nytt pass dersom «passet ikke oppbevares betryggende av passinnehaveren eller finnes i uvedkommendes besittelse» Mister to pass i løpet av ti år så vil du få en advarsel. Mister du det for tredje gang så kan du bli nektet nytt pass.

Dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.