Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Sverige, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Du finner kontaktinformasjon nedenfor til svenske nødnumre og informasjon om hva du kan gjøre for å komme deg hjem eller få overført penger.

 

Nødnummer i Sverige

  • 112 - I nødsituasjoner. Ved fare for liv, eiendom og miljø
  • 114 14 - Politiets nummer i ikke-akutte situasjoner
  • 1177 - Helserådgivning
  • 113 13 - Informasjon ved ulykker og kriser