Lunch

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister.

Norske borgere som er bosatt i Sverige følger svensk navnelov. Passøker skal være registrert i Norge med det navn som man heter etter svensk navnelov. Endring i norsk register skjer ikke automatisk når man ikke er bosatt i Norge, så passøker skal selv sørge for å få eventuelle endringer registrert.

For å registrere navneendring i Norge skal du utfylle skjema Melding om endring av navn. Dette og stemplet og signert utskrift fra Skatteverket (se under) sendes til: 

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Utskriften fra Skatteverket må inneholde ditt gamle og ditt nye navn, og må være stemplet og signert. Utskriften/personbeviset bestilles på telefon, se kontaktinformasjon på Skatteverkets nettsider.