Reiseinformasjon

Sverige innfører fra og med 7. januar 2023 midlertidige innreiserestriksjoner for reisende fra Kina. For nærmere informasjon om testkrav, se Utenriksdepartementets reiseinformasjon nedenfor. På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Reiseinformasjon om Sverige.