Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Reiseinformasjon om Sverige.