Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Utenriksdepartementets reiseinformasjon.

Reiseinformasjon om Sverige.