For nordmenn

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på en rekke vanlige spørsmål. Finner du ikke det du lurer på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post emb.stockholm@mfa.no eller telefon +46 8 587 236 00.

Service icon

Studere i Norge

Norsk utdanning er kjent for høy akademisk kvalitet, innovativ undervisning og et tett og uformelt forhold mellom studenter og forelesere.

Personnummer

Alle over 12 år må ha et norsk personnummer før man kan søke pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om personnummer.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Vigsler

Ambassaden i Stockholm har ikke lenger vigselsrett. Det er derfor ikke lenger mulig å vies ved ambassaden i Stockholm.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Sverige, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven (§ 13 Notarialforretning) kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister.

Bekrefte nasjonalitet

Utvandret du fra Norge i Perioden 1960 – 1975? Kontakt ambassaden. Kanskje må du få bekreftet ditt norske statsborgerskap på grunn av en endring i Det sentrale folkeregisteret.