For nordmenn

Vanlige spørsmål

Her finner du svar på en rekke vanlige spørsmål. Finner du ikke det du lurer på her er du velkommen til å ta kontakt med oss på e-post emb.stockholm@mfa.no eller telefon +46 8 587 236 00.

Dødsfall

Dødsfall som gjelder norske borgere og personer registrert i norsk folkeregister.

Service icon

Studere i Norge

Norsk utdanning er kjent for høy akademisk kvalitet, innovativ undervisning og et tett og uformelt forhold mellom studenter og forelesere.

Personnummer

Personnummer/fødselsnummer (11 siffer) består av fødselsdato og 5 siffer. Alle må ha et norsk personnummer før de søker om pass.

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Det er kun ambassaden i Stockholm som tar imot søknader knyttet til statsborgerskap i Sverige.

Vigsler

Ambassaden i Stockholm har ikke lenger vigselsrett. Det er derfor ikke lenger mulig å vies ved ambassaden i Stockholm.

Hvis uhellet er ute

Blir du utsatt for tyveri eller en ulykke på reise i Sverige, skal du ta kontakt med ditt forsikringsselskap, lokalt politi eller sykehus/akuttmottak for hjelp.

Reiseinformasjon

På regjeringens hjemmeside finner du blant annet informasjon om krav ved innreise til alle verdens land og hva utenrikstjenesten kan bistå nordmenn i utlandet med.

Notarialforretning (notarius publicus)

Norske myndigheter godtar dokumenter bekreftet av svensk notarius publicus. Ambassaden i Stockholm utfører som hovedregel ikke notarialforretninger som kan utføres hos svensk notarius publicus. Ambassaden bekrefter ikke kopi av utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Navneendring

Persondata i pass baseres på opplysninger fra norsk folkeregister. Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister.

Bekrefte nasjonalitet

Utvandret du fra Norge i Perioden 1960 – 1975? Kontakt ambassaden. Kanskje må du få bekreftet ditt norske statsborgerskap på grunn av en endring i Det sentrale folkeregisteret.