Dødsfall

Dødsfall som gjelder norske borgere og personer registrert i norsk folkeregister.

Ambassaden får rutinemessig beskjed fra det svenske Skatteverket når norske borgere dør i Sverige. Ambassaden har ansvar for å melde norske dødsfall til Skattedirektoratet i Norge.

Dersom du er usikker på om dødsfallet på en nærstående er registrert hos norske myndigheter (feks dersom personen ikke var norsk eller hadde dobbelt statsborgerskap), kan du melde ifra til Skatteetaten: Registrering av dødsfall - Skatteetaten

Den norske Arbeids- og velferdsetaten, NAV har bl.a. ansvar for pensjon. Du kan melde ifra om dødsfallet på nærstående direkte til dem: Har mistet noen i nær familie - nav.no 

Informasjon om dødsfall og arv i Norden finner du på nettsidene til norske og nordiske myndigheter: 

Nordisk ministerråd: Dødsfall og arv i Norge | Nordisk samarbeid (norden.org) og Dødsfall, arv og testament i Sverige | Nordisk samarbeid (norden.org) 

Norges domstoler: Dødsfall, arv og skifte | Norges domstoler