Pass og personnummer

Pass- og personnummersøknader krever personlig oppmøte ved ambassaden i Stockholm, andre norske ambassader eller politiets passkontor i Norge.  Det er ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass ved Norges honorære konsulater i Sverige.