Pass og personnummer

Det er for tiden store forsinkelser i produksjon av pass. Dette skyldes stor etterspørsel og global råvaremangel. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar å få et pass, eller når problemet er løst. Vi oppfordrer personer som har gyldig pass fra et annet land til å vente med å søke om nytt norsk pass til etter sommeren. Ambassaden mottar svært mange henvendelser om pass, dette fører dessverre til lang svartid. Hvis ditt spørsmål er av generell karakter og dekkes i informasjon på ambassadens hjemmeside, vil du av kapasitetsårsaker kun motta standardsvar fra ambassaden. Pass- og personnummersøknader krever personlig oppmøte ved ambassaden i Stockholm, andre norske ambassader eller politiets passkontor i Norge.  Det er ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass ved Norges honorære konsulater i Sverige.