Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Pass og personnummer

For å søke om pass er det viktig at dine personopplysninger er registrert både i norsk og svensk folkeregister. Det gjelder først og fremst fullt navn, statsborgerskap, fødested og fødeland. Personopplysninger kan ha falt bort eller være feilregistrert i norsk register selv om du har hatt norsk pass før. Ambassaden vil ikke kunne ta imot søknader hvor personopplysninger ikke er registrert korrekt. Det er derfor svært viktig å lese all informasjonen på denne siden.

Før du bestiller tid ved ambassaden du:

  1. Ta kontakt med det norske folkeregisteret for å undersøke hvilke av dine personopplysninger som er registrert. For ytterligere informasjon om hvordan du går frem, se her.
  2. Dersom noen opplysninger er feil eller ufullstendige, må du ordne dette.

Vi gjør oppmerksom på at det kan ta flere uker å endre opplysninger i folkeregisteret. Vi ber deg derfor avvente med å bestille tid ved ambassaden til Skatteetaten har bekreftet at endringen/ene er utført.

Merk også at søknad om pass og statsborgerskap/gjenerverv ikke er det samme. Dersom din søknad gjelder statsborgerskap, kan du lese om dette her

Du kan lese ytterligere informasjon om navnendring, statsborgerskap og fødested nedenfor.