Vigsler

Ambassaden i Stockholm har ikke lenger vigselsrett. Det er derfor ikke lenger mulig å vies ved ambassaden i Stockholm.