Vigsler

vigsler.jpg
Foto: Kgl. norsk ambassade i Stockholm

Ambassaden i Stockholm har vigselsrett. Vigsler finner sted fredager. En av partene må være norsk statsborger, og ingen av partene kan være svensk. Hvis en av partene er utenlandsk borger må denne ha lovlig opphold i Sverige på vigselstidspunktet jmf. ekteskapsloven.