Sjømannssaker

Sjøfolk - arbeidstakere på norske skip.

Mønstring

Fra og med 20.08.2013 er mønstringsordningen opphørt. Fra denne dato er det rederienes ansvar alene å kontrollere at arbeidstakers dokumenter er i orden før tiltredelse i tjenesten om bord på et norsk skip.

CRA/Endorsement

Ambassaden anbefaler å levere søknad om fornyelse av CRA/endorsement elektronisk via Sjøfartsdirektoratets nettside, da dette går raskere. Ambassaden har fått følgende informasjon fra Sjøfartsdirektoratet:

Sjømannen eller bemanningsagenten kan søke elektronisk om CRA via Sjøfartsdirektoratets nettside. Søknaden går automatisk til rederiets postboks i Altinn. Rederiet gjennomgår søknaden, og videresender den elektronisk til Sjøfartsdirektoratet dersom dokumentasjonen er i orden. Rederiet mottar i løpet av få minutter automatisk CRA elektronisk fra Sjøfartsdirektoratet, og videresender den til bemanningsagenten. Agenten printer ut CRA i papirform og overleverer den til sjømannen. Når Sjøfartsdirektoratet er ferdig med sin behandling av søknaden utstedes STCW, som sendes sjømannen.


Ved sjømannssaker vil det forekomme et gebyr på 550,- NOK.