people in a meeting - Foto:Ilja C. Hendel
Foto: Ilja C. Hendel

Arbeide i Norge

Det er attraktivt å bo og arbeide i Norge. Norge har i en årrekke blitt rangert som nummer 1 på FNs Human Development Index. For arbeidstakeren betyr dette store muligheter for den enkelte, likestilling og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Norsk næringsliv er langt framme teknologisk og ny teknologi tas raskt i bruk. Det er lange tradisjoner for innovasjon. Norge har spisskompetanse innen områder som olje og gass, energi, maritime næringer og sjømat.

Norge er et fredelig og trygt samfunn med gode velferdsordninger og velfungerende og regulerte arbeidsgiver- arbeidstakerforhold. Norsk arbeidsliv kjennetegnes av flate strukturer og høy grad av åpenhet og medvirkning. Arbeidsstokken er høyt utdannet.

Du kan få tips og søke job på nav.no. For å motta tilbud fra arbeidsgivere og abonnere på stillingsannonser, må du ha oppholdstillatelse i Norge.