Honorære konsulater

Det er ti norske konsulater i Sverige.

Honorære konsuler blir ansatt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Sverige og skal stimulere til norsk-svensk samarbeid. Konsulatene er en del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Personer over 12 år kan ikke søke pass på konsulatene, men må møte personlig hos konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm, en annen norsk ambassade eller hos politiet i Norge. Oppmøte på konsulatavdelingen krever forutgående avtale.

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon.

OBS: Om ditt nærmeste konsulat er stengt før valget og du ønsker å brevstemme, ber vi deg om å sende ditt fulle navn og adresse på mail til ambassaden i Stockholm: emb@mfa.no. Du trenger ikke å ringe først.