Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Honorære konsulater

Det er ti norske konsulater i Sverige.

Honorære konsuler blir ansatt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Sverige og skal stimulere til norsk-svensk samarbeid. Konsulatene er en del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.


Barn under 12 år kan søke om personnummer på følgende konsulat: Generalkonsulatet i Göteborg og konsulatet i Umeå.

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon.