Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Honorære konsulater

Det er ti norske konsulater i Sverige.

Honorære konsuler blir ansatt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Sverige og skal stimulere til norsk-svensk samarbeid. Konsulatene er en del av den norske utenrikstjenesten og bidrar til ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.


Fra 15. mars 2019 kan barn under 12 år søke om pass på følgende konsulat: Generalkonsulatet i Göteborg og konsulatet i Umeå.

Personer over 12 år kan ikke søke pass på konsulatene, men må møte personlig hos konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm, en annen norsk ambassade eller hos politiet i Norge. Oppmøte på konsulatavdelingen krever forutgående avtale.

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon.