Honorære konsulater

Det er i dag 10 norske konsulater i Sverige.

Honorære konsuler blir utnevnt av norske myndigheter, men er vanligvis statsborgere i vertslandet. Konsulatene ivaretar norske interesser i Sverige og skal stimulere til norsk-svensk samarbeid. Konsulatene er en viktig del av den norske utenrikstjenesten og står for en stor del av ambassadens samlede tjenesteyting overfor nordmenn og norsk næringsliv.

Personer over 12 år kan ikke søke pass på konsulatene, men må møte personlig hos konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm, en annen norsk ambassade eller hos politiet i Norge. Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen i Stockholm uten å ha en avtale.

Kontakt konsulatene på e-post eller telefon for oppmøte.