Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Familie på tur

Fødselsnummer

Alle over 12 år må ha et norsk personnummer før man kan søke pass. For barn født i utlandet er det kun passmyndighet som kan søke om personnummer.

For barn under 12 år skal søknad om personnummer og pass innleveres samtidig. Vær oppmerksom på at det tar opp til 9 uker å få tildelt personnummer.