Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Familie på tur

Personnummer

Personnummer/fødselsnummer (11 siffer) består av fødselsdato og 5 siffer. Alle må ha et norsk personnummer før de søker om pass.

For barn født i utlandet er det kun passmyndigheten som kan søke om personnummer. I Sverige kan dette gjøres ved ambassaden i Stockholm, generalkonsulatet i Gøteborg og konsulatet i Umeå.

Hvis du er i tvil om du har et personnummer, eller hvis du ikke husker ditt personnummer, kan du kontakte skatteetaten, telefonnr. 00 47 22 07 70 00. 

Vær oppmerksom på at tildeling av personnummer kan ta opp til 9 uker. 

Gebyr for søknad om personnummer er 300 SEK.