Nora Paulsen Skjerdingstad, Forsvaret - Foto:Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad, Forsvaret
Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad, Forsvaret Foto: Nora Paulsen Skjerdingstad, Forsvaret

Trenger du hjelp i Sverige?

Her finner du informasjon om hvordan du kan få hjelp fra svenske myndigheter hvis uhellet skulle være ute.

Akutt lege-, sykehus-, eller politihjelp: Henvendelse ril lokale svenske myndigheter. Ring 112 for alvorlige eller livstruende tilfeller. Ring 1177 for helserådgivning eller for å få hjelp med hvor du bør henvende deg.

Ved tegnet reiseforsikring: Kontakt først det norske selskap for henvisning til et kontor i Sverige.

Socialjouren: Ved akutte problemer som for eksempel familie- og relasjonsproblemer, familievold eller avhengighet, kan Socialjouren i Stockholm kontaktes. Tjenesten har døgnåpent hele året.

Telefon: 08-508 400 00 Besøksadresse: Brännkyrkagatan 123
Tilsvarende tjenester finnes også andre steder i Sverige.

Fengsling: Ambassaden blir normalt ikke varslet ved fengsling av nordmenn, så fremt den fengslede selv ikke ønsker å ta kontakt.

Psykisk syke: Når norske borgere blir innlagt i et annet nordisk land, er det sykehuset i vedkommende land som bærer kostnadene og ansvaret for å organisere transport av pasienten hjem til Norge. Sykehuset har også ansvaret for kontakten med det norske sykehuset om mottak av pasienten. Ambassaden er som regel bare involvert dersom det er behov for identifisering eller hjelp til å lokalisere pasientens hjemsted.

Dødsfall: Ved dødsfall i Sverige vil de pårørende kunne få best hjelp ved å henvende seg til et lokalt (svensk) begravelsesbyrå. De vet hvilke papirer som skal utstedes og godkjennes av hvilke myndigheter. Er avdøde/familien forsikret, bør forsikringsselskapet kontaktes for bistand og kontakt til begravelsesbyrå. Ambassaden kan i konsulatets åpningstider hjelpe med informasjon og telefonnummer, evt. etablere kontakt med norsk konsul/konsulat for lokal rådgivning.

Ambassaden skal få beskjed fra svenske myndigheter om norske borgeres bortgang, og gir beskjed om dette til norske myndigheter. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med Skattedirektoratet i Norge for svar på spørsmål om dødsfallet er registrert i Norge.

Savnede personer: For å melde om en person bosatt i Norge som man mistenker at er savnet eller forsvunnet i Sverige må pårørende melde dette hos norsk politi. For personer bosatt i Sverige må lokalt politi kontaktes.