Statsborgerskap

17.mai - Foto:Petter foss
Foto: Petter Foss

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Dagens norske statsborgerlov tillater kun dobbelt statsborgerskap hvis du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller hvis du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap. Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske.

Regjeringen har fremmet forslag om dobbelt statsborgerskap for nordmenn. Forslaget har vært på høring, og flertallet av tilbakemeldingene var positive. Dersom forslaget blitt vedtatt, innebærer dette at dersom du søker om statsborgerskap i et annet land, eksempelvis i Sverige, kan du beholde ditt norske. I dag mister du ditt norske statsborgerskap når du søker om svensk. Forslaget skal behandles av Stortinget i høst.

Utlendingsdirektoratet har god informasjon om dobbelt statsborgerskap på sin hjemmeside.