17.mai - Foto:Petter foss
Petter foss

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Det er kun ambassaden i Stockholm som tar imot søknader knyttet til statsborgerskap i Sverige.

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske. For informasjon om dobbelt statsborgerskap, les her.

Søknader knyttet til statsborgerskap - gjenerverv, fedremelding og bibehold (les mer om dette i lenkene nedenfor) - registreres på UDIs søknadsportal på nett. Søknaden er ikke innlevert før du har levert inn dokumentasjonen på ambassaden.

Husk at du må bestille tid for å innlevere dokumentene ved ambassaden. Dette kan du gjøre via vårt bookingsystem når du har lagt inn din søknad i UDIs søknadsportal

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet for statsborgerskap i Norge, og besvarer spørsmål om regelverk, utfylling av søknad samt nødvendig dokumentasjon knyttet til søknader/meldinger om statsborgerskap.