Statsborgerskap

17.mai - Foto:Petter foss
Foto: Petter Foss

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Dobbelt statsborgerskap
Dagens norske statsborgerlov tillater kun dobbelt statsborgerskap hvis du fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da du ble født, eller hvis du ikke kan løses fra ditt statsborgerskap. Søker du om et annet lands statsborgerskap, mister du ditt norske.

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Mer informasjon finnes her

Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene. Se informasjon om hvilke krav du må fylle og hvordan du søker her. Fyll i statsborgerskap og følg guiden. Husk at du må bestille tid for å innlevere dokumentene ved ambassaden, muligheten for dette åpnes først litt senere i 2020. Mer informasjon om fremgangsmåte vil legges ut på ambassadens nettside så snart vi vet mer.

 

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som er fagmyndighet for statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her