Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

17.mai - Foto:Petter foss
Petter foss

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken nedenfor til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap.                                                         Det er kun ambassaden som tar imot utlendingssaker i Sverige, og det er derfor ikke mulig å levere utlendingssaker ved de honorære konsulatene i Sverige

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskap.

Dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020 er det tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Mer informasjon finnes her

For nordiske statsborgere er Länsstyrelsen fagmyndighet for statsborgerskap i Sverige. Les mer her om hvordan du søker svensk statsborgerskap. Länsstyrelsen sender ambassaden en kopi på vedtaket om svensk statsborgerskap, og det er derfor ikke nødvendig å informere ambassaden i Stockholm om du har søkt om svensk statsborgerskap.

Gjenerverv av norsk statsborgerskap

Det vil også bli mulig å få tilbake sitt norske statsborgerskap for personer som har mistet det etter de gamle reglene. Se informasjon om hvilke krav du må fylle og hvordan du søker her. Fyll i statsborgerskap og følg guiden. Husk at du må bestille tid for å innlevere dokumentene ved ambassaden. 

OBS! Fra mandag 3. februar 2020 kan du registrere søknader om bibehold, gjenerverv og fedremelding i SpN (UDIs søknadsportal på nett). Les mer herDet er inntil videre ikke mulig å reservere time for å levere søknad og underlagsdokumenter ved norske utenriksstasjoner. Det vil åpnes opp for dette så snart den tekniske løsningen tillater det.

 

For øvrig er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som er fagmyndighet for statsborgerskap i Norge, og som kan svare på regelverksspørsmål knyttet til statsborgerskap. Kontaktinformasjon til UDI finnes her.