Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Tjenester og informasjon

Service icon

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Service icon

Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Service icon

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. Alle som er bosatt i Sverige, må i tillegg til gammelt pass, ha med personbevis fra Skatteverket ved innlevering av søknad om pass.

Service icon

Besøke Norge

Opplev naturens underverk i opphøyde og fredfylte omgivelser. Nyt synet av fjordene, pust inn frisk fjelluft, la deg fjetre av nordlyset.

Service icon

Arbeide i Norge

Det er attraktivt å bo og arbeide i Norge. Norge har i en årrekke blitt rangert som nummer 1 på FNs Human Development Index. For arbeidstakeren betyr dette store muligheter for den enkelte, likestilling og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Service icon

Forske i Norge

Norge satser målrettet på forskning og høyere utdanning. Det er rom for innovative idéer, og det er et tett samarbeid med næringslivet på mange fagfelt.

Service icon

Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Bestille tid for konsulære saker (pass, notarialforretninger, m.m.)

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Bestille tid for UDI-saker / Book appointment for UDI-cases

Det er kun ambassaden som tar imot utlendingssaker i Sverige, og det er derfor ikke mulig å levere utlendingssaker ved de honorære konsulatene i Sverige. Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.