Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tjenester og informasjon

Service icon

Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Service icon

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Service icon

Besøke Norge

Opplev naturens underverk i opphøyde og fredfylte omgivelser. Nyt synet av fjordene, pust inn frisk fjelluft, la deg fjetre av nordlyset.

Service icon

Arbeide i Norge

Det er attraktivt å bo og arbeide i Norge. Norge har i en årrekke blitt rangert som nummer 1 på FNs Human Development Index. For arbeidstakeren betyr dette store muligheter for den enkelte, likestilling og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Service icon

Forske i Norge

Norge satser målrettet på forskning og høyere utdanning. Det er rom for innovative idéer, og det er et tett samarbeid med næringslivet på mange fagfelt.

Service icon

Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Bestille tid for konsulære saker (pass, notarialforretninger, m.m.)

Bestille tid for UDI-saker / Book appointment for UDI-cases

Pass

Alle passøknader krever personlig oppmøte. Dette gjelder også barn. De som har fylt 12 år skal avgi biometrisk data som bilde, fingeravtrykk og signatur ved oppmøte. For å søke om pass ved en politistasjon i Norge, se politiets nettsider.