Tjenester og informasjon

Service icon

Besøksvisum og oppholdstillatelse

Med et besøksvisum kan du oppholde deg i Norge og andre Schengen-land i opptil 90 dager over en periode på 180 dager. En oppholdstillatelse gir deg mulighet til å jobbe eller oppholde deg i Norge i mer enn 90 dager.

Service icon

Visitor’s visa and residence permit

A visitor's visa allows you to stay in Norway or other Schengen countries for up to 90 days over a period of 180 days. A residence permit gives you the opportunity to work in Norway and to stay for more than 90 days.

Service icon

Besøke Norge

Opplev naturens underverk i opphøyde og fredfylte omgivelser. Nyt synet av fjordene, pust inn frisk fjelluft, la deg fjetre av nordlyset.

Service icon

Arbeide i Norge

Det er attraktivt å bo og arbeide i Norge. Norge har i en årrekke blitt rangert som nummer 1 på FNs Human Development Index. For arbeidstakeren betyr dette store muligheter for den enkelte, likestilling og en god balanse mellom arbeid og fritid.

Service icon

Forske i Norge

Norge satser målrettet på forskning og høyere utdanning. Det er rom for innovative idéer, og det er et tett samarbeid med næringslivet på mange fagfelt.

Service icon

Bestill tid - Book appointment

Ventetiden for nye pass er unormalt lang. Årsakene til dette ligger i stor grad utenfor ambassadens kontroll. Etterspørselen etter pass har i løpet av hele 2022 vært unormalt høy fordi mange har ventet med å bestille pass til etter pandemien. Firmaet som produserer selve passene opererer av ulike årsaker med begrenset kapasitet. Etter at det ble åpnet for at nordmenn kan ha dobbelt statsborgerskap har etterspørselen etter norske pass økt betydelig. Ambassaden i Stockholm er den eneste instansen i Sverige som utsteder norske pass. Vi gjør vårt ytterste for å få ned passkøen. Utstedelse av pass er samtidig bare en av mange tjenester vi yter, og vår mulighet til å behandle søknader om pass er begrenset. Kapasiteten på passutstedelse er bedre mange steder i Norge enn i Stockholm.

Service icon

Pass og personnummer

Pass- og personnummersøknader krever personlig oppmøte ved ambassaden i Stockholm, andre norske ambassader eller politiets passkontor i Norge.  Det er ikke lenger mulig å søke om personnummer og pass ved Norges honorære konsulater i Sverige.