Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Dette gjelder alle konsulære ærender som søknader om pass og personnummer, sjøfartssaker, notarialforretninger, statsborgerskapssaker, samt UDI/utlendingssaker (søknad om oppholdstillatelse, opphevelse av innreiseforbud, visum). Mer informasjon finner du nedenfor ved å velge enten «konsulære saker» eller «UDI/oppholdssaker».

Vi gjør oppmerksom på at det er det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før du har din avtalte tid, og at det derfor tidligst er mulig å komme inn på ambassaden fem minutter før avtalt tid.

 

In English:

All visitors must schedule an appointment before meeting at the consular section at the Norwegian Embassy in Stockholm. Please find more information by choosing the correct option below, either appointments for consular issues or for UDI/residence cases.

Please note that there are limited options for waiting at the Embassy before your appointment and that you will be allowed to enter the Embassy earliest five minutes before your appointment.