Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Dette gjelder alle konsulære ærender som søknader om pass og personnummer, sjøfartssaker, notarialforretninger, statsborgerskapssaker, samt UDI/utlendingssaker (søknad om oppholdstillatelse, opphevelse av innreiseforbud, visum). Mer informasjon finner du nedenfor ved å velge enten «konsulære saker» eller «UDI/oppholdssaker».

Vi gjør oppmerksom på at det er det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før du har din avtalte tid, og at det derfor tidligst er mulig å komme inn på ambassaden fem minutter før avtalt tid.

OBS! Ambassadens konsulatavdeling vil ha drop-in den 8. oktober mellom kl. 12:30 og 14:30 for å levere søknader om pass, samt søknader om personnummer til barn under 18 år.

I utgangspunktet vil alle som kommer innen det oppgitte tidsrommet få levere sin søknad om nytt pass, men antallet kølapper vil ha en øvre begrensning, og vi anbefaler derfor alle å heller komme tidligere enn sent i drop-in-tidsrommet. Alle som kommer må påberegne en del ventetid. Det vil ikke være mulighet å vente innendørs, så det er viktig å kle seg etter været.

 

Videre gjelder det samme som ved vanlig tidsbooking: dersom du ikke har med all nødvendig dokumentasjon, tar vi ikke imot søknaden din. Alle som søker om pass må ha med et personbevis fra Skatteverket og sitt gamle pass. På ambassadens nettsider kan du lese mer om hva du trenger å ha med:

 

Pass til voksne

Pass til barn og unge

 

Fødested i passet

Mange har ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, og dette bør rettes opp i før man søker om et nytt pass, slik at det kan fremgå i det nye passet. Les mer om dette her.

 

Navneendring

Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister. Navnet må være likt i begge land før du kan søke om et nytt pass.  Les mer om dette her.

 

Dersom du har bestilt en tid i bookingsystemet, men velger å komme på drop-in, husk å avbestille tiden i bookingsystemet. Det kan gjøres her.

In English:

All visitors must schedule an appointment before meeting at the consular section at the Norwegian Embassy in Stockholm. Please find more information by choosing the correct option below, either appointments for consular issues or for UDI/residence cases.

Please note that there are limited options for waiting at the Embassy before your appointment and that you will be allowed to enter the Embassy earliest five minutes before your appointment.