Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

  • Alle passøkere må bestille time via vårt bookingsytem på nett.

    • Tid før 31. august, trykk her. 
    • Tid etter 1. september, trykk her. 
  • Her får du mer informasjon om passøknader.
  • Vær oppmerksom på at det er begrenset kapasitet.