Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Covid-19: Inntil videre er alle planlagte timeavtaler for å levere søknad om pass, andre konsulære saker og utlendingssaker (UDI) kansellert. Det betyr at det inntil videre ikke legges ut nye tider i bookingsystemet. Dersom du har bestilt en time for pass eller for å levere en UDI-søknad den nærmeste tiden, vil du bli kontaktet av ambassaden. Det er inntil videre heller ikke mulig å hente pass på konsulatavdelingen.

På nåværende tidspunkt er det uklart når det vil bli mulig å bestille en ny tid ved konsulatavdelingen. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Dersom det er akutt (saker der liv eller helse står på spill), vennligst kontakt konsulatavdelingen på e-post [email protected]

 

Dette gjelder alle konsulære ærender som søknader om pass og personnummer, sjøfartssaker, notarialforretninger, statsborgerskapssaker, samt UDI/utlendingssaker (søknad om oppholdstillatelse, opphevelse av innreiseforbud, visum). Mer informasjon finner du nedenfor ved å velge enten «konsulære saker» eller «UDI/oppholdssaker».

Vi gjør oppmerksom på at det er det er begrenset mulighet for å vente på ambassaden før du har din avtalte tid, og at det derfor tidligst er mulig å komme inn på ambassaden fem minutter før avtalt tid.

 

 

Pass til voksne

Pass til barn og unge

 

Fødested i passet

Mange har ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, og dette bør rettes opp i før man søker om et nytt pass, slik at det kan fremgå i det nye passet. Les mer om dette her.

 

Navneendring

Har du endret navnet ditt i Sverige, må du også endre det i norsk folkeregister. Navnet må være likt i begge land før du kan søke om et nytt pass.  Les mer om dette her.

 

Dersom du har bestilt en tid i bookingsystemet, men velger å komme på drop-in, husk å avbestille tiden i bookingsystemet. Det kan gjøres her.

In English:

All visitors must schedule an appointment before meeting at the consular section at the Norwegian Embassy in Stockholm. Please find more information by choosing the correct option below, either appointments for consular issues or for UDI/residence cases.

Please note that there are limited options for waiting at the Embassy before your appointment and that you will be allowed to enter the Embassy earliest five minutes before your appointment.