Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Bestill tid - Book appointment

Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen ved ambassaden i Stockholm uten å ha en avtale.

Grunnet COVID-19, har konsulatavdelingen begrenset kapasitet. Alle tilgjengelige timer ligger i bookingsystemene våre. Vi vurderer situasjonen fortløpende og vil legge ut ekstra timer når vi har kapasitet.

På bakgrunn av råd fra Folkhälsomyndigheten, ber vi deg ta visse hensyn før du velger å bestille tid hos oss. Du skal ikke være syk eller ha noen symptomer på COVID-19. Tilhører du en risikogruppe ber vi deg vurdere om det er behov for å levere søknad på nåværende tidspunkt.

Vi minner om at norske og svenske myndigheter opprettholder sine reiseråd, og fraråder reiser som ikke er nødvendige.

VIKTIG! Dersom du ikke kan møte til din time, vennligst avbestill timen i bookingsystemet eller ta kontakt konsulatavdelingen.

Det er ikke tilgang til å parkere utenfor ambassaden. Parkeringsmuligheter finner du nedenfor den amerikanske ambassaden på Dag Hammarskjölds väg, eller langs Valhallavägen etter den store rundkjøringen før Gärdesgatan.