Notarialforretninger

Norske myndigheter godtar dokumenter bekreftet av svensk notarius publicus. Ambassaden i Stockholm utfører som hovedregel ikke notarialforretninger som kan utføres hos svensk notarius publicus. Ambassaden bekrefter ikke kopi av utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

Notarialforretninger er en samlebetegnelse på de oppgavene som er lagt til notarius publicus. De mest vanlige er å gi notarialbekreftelse for rett kopi av dokumenter og bekrefte underskrifter.

Etter Helsingforsavtalen, som regulerer nordisk samarbeid, vil norske myndigheter godta dokumenter som er bekreftet av svensk notarius publicus. En oversikt over svenske notarius publicus-kontor finnes vanligvis på nettsidene til de respektive Länsstyrelsene i Sverige. F.eks. har Länsstyrelsen i Stockholm en oversikt over notarius publicus i Stockholms län her.

Det gjøres oppmerksom på at ambassaden Ikke bekrefter kopi av utenlandske pass eller av andre utenlandske dokumenter. Det henvises til svensk notarius publicus, eller det enkelte lands ambassade.

Legalisering
Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Sverige har tiltrådt "Apostille-konvensjonen" (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).