Notarialforretning (notarius publicus)

I henhold til utenrikstjenesteloven (§ 13 Notarialforretning) kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Ambassaden i Stockholm kan utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person

Ambassaden kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av svenske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Sverige, for eksempel i forbindelse med rekvirering av D-nummer. Vi vil i den anledning opplyse om at Skatteetaten i Norge aksepterer bekreftet kopi utført av svensk politi eller Notarius publicus.


En oversikt over svenske notarius publicus-kontor finnes vanligvis på nettsidene til de respektive Länsstyrelsene i Sverige.

Gebyr

Notarialforretninger og bekreftelse av rett kopi er gebyrpliktige, og det vil forekomme et gebyr på 300,- SEK.

Bestille tid

For å foreta en notarialforretning ved ambassaden i Stockholm, må du bestille tid på forhånd. Dette gjøres ved å sende en e-post til [email protected]. Det er ikke mulig å komme til konsulatavdelingen uten en avtale. 

Legalisering

Ambassaden foretar ikke legaliseringer, da både Norge og Sverige har tiltrådt "Apostille-konvensjonen" (Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961).