Flyttebil - Foto:Yadid Levy/Norden.org
Flyttebil Yadid Levy/Norden.org

Bekrefte nasjonalitet

Utvandret du fra Norge i Perioden 1960 – 1975? Kontakt ambassaden. Kanskje må du få bekreftet ditt norske statsborgerskap på grunn av en endring i Det sentrale folkeregisteret.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og ikke har vært registrert bosatt i Norge i ettertid, bør du kontakte ambassaden før du søker om nytt pass. Bakgrunnen er en endring som ble gjort i Det sentrale folkeregisteret i 2012.

Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden være behjelpelig med å ta opp saken med Skattedirektoratet før søknad om pass kan behandles.

Ta med «personbevis» (dvs. et registerutdrag) fra svensk skatteverk – der det blant annet skal fremgå statsborgerskap. Det er viktig at det fremgår at du fortsatt er norsk og ikke har søkt om å bli svensk statsborger.

Du bes i tillegg ta med dåps- eller fødselsattest, da det som regel også mangler fødested i disse sakene i norsk digitalt folkeregister.

Saksbehandlingstiden for pass vil på grunn av dette ta litt tid, som regel noen få dager, om man har med all nødvendig dokumentasjon.

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i den kommunen du bodde senest i Norge for å foreta den nødvendige endringen på egen hånd. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her.