Flyttebil - Foto:Yadid Levy/Norden.org
Flyttebil Yadid Levy/Norden.org

Bekrefte nasjonalitet

Utvandret du fra Norge i Perioden 1960 – 1975? Kontakt ambassaden. Kanskje må du få bekreftet ditt norske statsborgerskap på grunn av en endring i Det sentrale folkeregisteret.

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og ikke har vært registrert bosatt i Norge i ettertid, bør du kontakte ambassaden før du søker om nytt pass. Bakgrunnen er en endring som ble gjort i Det sentrale folkeregisteret i 2012, der registrering av det norske statsborgerskapet kan ha fallt ut for enkelte.

Dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden være behjelpelig med å ta opp saken med Skattedirektoratet før søknad om pass kan behandles.

Ta med «personbevis» (dvs. et registerutdrag) fra det svenske Skatteverket – der det fremgår statsborgerskap. Dersom du har blitt svensk etter siste endring av norsk statsborgerlov, må du dokumentere at du ble svensk etter 1. januar 2020, feks med bekreftelsen fra Länsstyrelsen du fikk da du ble svensk.

Du bes i tillegg ta med dåps- eller fødselsattest, da det som regel også mangler fødested i disse sakene i norsk digitalt folkeregister.

På grunn av oppdatering i folkeregisteret blir saksbehandlingstiden for passet noe lengre.

Det er også mulig å kontakte skattekontoret i den kommunen i Norge du bodde senest  for å foreta den nødvendige endringen på egen hånd. Kontaktinformasjon til samtlige kontorer finner du her.