Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

| Heiðmörk

Skogsdugnad på Verdens miljødag

Holger Hansen
Norges ambassadør Cecilie Landsverk, Holger Hansen og representanter fra skogrøkterne og naturvernerne.

På verdens miljødag 5. juni 2018 arrangerte Norges ambassade skogsdugnad i skogen Heiðmörk. Vi samarbeidet med Skógræktarfélag Reykjavíkur (Skogrøkterne i Reykjavik) og det islandske naturvernforbundet Landvernd.

I mai var mange på Island engasjert i strandrydding, så vi valgte å bruke Verdens miljødag til å fokusere på skogen. Mye av plastavfallet vi kaster fra oss ute i naturen ender på et eller annet tidspunkt i havet.

Nordmenn har deltatt i islandsk skogrøkt siden Norges ambassade ble opprettet på Island under 2. verdenskrig. Nordmannslaget har en hytte i Reykjaviks skog Heiðmörk, og det var naturlig å rydde i nærheten. Avfallet vi fant var av ymse slag og særlig familieområdet i skogen hadde godt av en rens.

Under planleggingen av dugnaden ble vi gjort oppmerksomme på at skogen Heiðmörk har en fast turgåer som plukker avfall så å si hver eneste dag. Det begynte han med lenge før det ble hipt med plogging. Denne turgåeren heter Holger Hansen og han fortjente en takk for arbeidet med å holde skogen ren. Han ble gjort stas på av alle de tre samarbeidspartnerne bak dugnaden.

Ambassaden arrangerte natursti for de yngste og en sammenkomst med kakao og islandsk bakst etter ryddingen.