Trraveler drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Nye reiseråd

I dag er det kommet nye reiseråd. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til Frankrike, Monaco, Sveits og Tsjekkia. Anbefalingene endres også for flere av regionene i Sverige. Island er ikke berørt i denne omgang.

Les om endringene på regjeringen.no.