Katja Nordgaard

Bli kjent med vår ambassadør

Katja Nordgaard tiltrådte som ambassadør ved Norges ambassade i København 1. september i år. Vi intervjuet henne to måneder etter oppstarten for å høre hvordan det går, og for å bli bedre kjent med henne.

Hvorfor har du valgt akkurat Danmark?

Tidligere har jeg alltid hatt et ønske om å reise langt av sted til fremmede kulturer. Nå synes jeg derimot det er veldig kjekt å kunne jobbe i et land hvor det er så tett kontakt til Norge. I begge land skjer det enormt mye av gjensidig interesse og min ambisjon er at ambassaden skal bidra til enda tettere bånd og samarbeid. Og så er jo København en herlig by å bo i!  En av mine tre døtre har studert i København inntil i sommer, så jeg har vært i København flere ganger, men det er noe annet å skulle bo her fast.

Du har arbeidet mange ulike steder. Ikke bare har du vært ambassadør i Thailand og jobbet på ambassaden i Pretoria og i London, men du har også mye erfaring fra næringslivet. Vil du fortelle litt om det?

Ja, jeg har jobbet i næringslivet i flere omganger, men har alltid kommet tilbake til Utenriksdepartementet. Jeg har jobbet i Norges Rederiforbund, i solenergiselskapet Scatec Solar og i Telenor ASA. Jeg er opptatt av å bidra til endring, og å få konkrete resultater, og da er det jo nærliggende å se til næringslivet.  Jeg mener at samhandling og godt samarbeid mellom det offentlige og det private er veldig viktig for å finne løsningene på utfordringene verden står overfor, enten det gjelder klima eller fattigdomsbekjempelse, og da er det viktig å forstå hverandre. 

Hvorfor ville du bli diplomat?

Jeg har alltid vært internasjonalt orientert, så det falt seg litt naturlig. Etter videregående tok jeg og en venn den transsibirske jernbane gjennom Sovjetunionen og deretter reiste vi rundt i Kina – hvor det på den tiden knapt fantes biler og alle gikk i Mao-dresser. Det var en annen verden den gang. Så haiket vi rundt hele Australia, før vi jobbet oss hjem på et av Wilhelmsens containerskip. Senere studerte jeg økonomi på Handelshøyskolen i Bergen og bestemte meg for å søke på UDs aspirantkurs.

Er det noen ting som har overrasket deg ved å komme til Danmark?

Jeg synes faktisk det er overraskende hvor likt mye er. Mange av de politiske diskusjonene omhandler de samme temaer i begge land, for eksempel hvordan skaffe nok arbeidskraft og omstilling til det grønne skiftet. Folk skal visstnok være mer direkte i Danmark, men det har jeg ikke merket så mye til så langt.

Er det noe du vil være spesielt opptatt av som Norges ambassadør i Danmark?

Jeg er veldig opptatt av å få presentert bredden av alt det Norge har å by på. Ikke bare norsk natur, men også teknologi, kunnskapsmiljøer, kultur, mat og design, for å nevne noe. Det skjer veldig mye spennende i Norge som vi må bli enda bedre på å presentere ute. 

Og så er jeg  veldig opptatt av å holde fast i det felles nordiske. Det er fantastisk at vi kan snakke vårt eget språk og gjøre oss forstått, og jeg synes det er trist når noen slår over på engelsk i møte mellom dansker og nordmenn. Det går jo helt fint, bare vi anstrenger oss litt ekstra noen ganger. Jeg ønsker at vi skal gjøre, ikke minst unge mennesker, oppmerksomme på hvor unikt det nordiske samarbeidet er, og at de ikke skal ta det for gitt.

Hvorfor behøver Norge å ha en ambassade i Danmark?

Det er enormt mye samhandling mellom Norge og Danmark og mye foregår uten at ambassaden er involvert. Men det er områder hvor vi kan bidra med å koble norske og danske miljøer, for eksempel i relasjon til det grønne skiftet. Her er det mange felles muligheter og selv om vi kan være konkurrenter, mener jeg at vi har mye å hente på å danne partnerskap og utvikle løsninger sammen. For mange bedrifter er Danmark første steg for å etablere seg i Europa. Ambassaden er jo på mange måter Norges øyne og ører i Danmark og vi gjør vårt beste for å videreformidle hva som skjer i Danmark til de som kan ha bruk for det. Samtidig skal vi være proaktive og se etter muligheter for å styrke kontakter og samarbeidet. Dette gjelder for øvrig ikke bare på det grønne skiftet, men også på hele bredden av næringslivsaktiviteter og kultur.

Samtidig er ambassaden ansvarlig for å følge opp hele riksfelleskapet, det vil si at vi også følger tett med på hva som skjer i Grønland og på Færøyene. Vi har et nært og godt samarbeid med hele riksfelleskapet, og på områder som Arktis og hav er vi ekstra tette.

Og så må vi ikke glemme det viktige arbeidet ambassaden gjør for nordmenn i Danmark på det konsulære området. Konsulatteamet er faktisk den største avdelingen på ambassaden, og de gjør en heroisk innsats, blant annet med å utstede pass til alle som vil ut å reise igjen nå som samfunnet har åpnet opp igjen. Bistand til nordmenn i Danmark står også veldig sentralt. Vi så hvor hardt mange tusen personer i både Danmark og Norge ble rammet under pandemien, da det plutselig ikke lenger var mulig å besøke familie, kjærester eller samarbeidspartnere.

Hvordan kobler du av?

Jeg liker å være aktiv og ser jo at jeg må  begynne å sykle –  jeg vurderer faktisk å skaffe meg en el-sykkel. Ellers håper jeg å kunne ta opp tennis og yoga igjen, og kunne også tenke meg å padle. Det er jo så mye hav på alle kanter i dette landet. Ellers er jeg veldig glad i å lese og å gå på kino og konserter. Jo, og så forsøker jeg å ta et morgenbad i havet når jeg har mulighet. Det er jo litt dansk.

Og helt til sist, det er pølsevognens 100-års jubileum i København i år. Har du noen planer om å feire jubileet?

Hehe, jeg må innrømme at jeg synes pølse kan være veldig godt innimellom. Og her om dagen var jeg en tur ved Rundetårn og kjøpte meg en pølse fra en pølsevogn, så jo, jeg har allerede vært med og feiret den litt!