Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Grensekontroll i Norden

Image of border controll - Foto:Foto:Politidirektoratet
Foto: Politidirektoratet

Politiet anbefaler alltid at pass medbringes, også på reiser i Norden. Selv om det er passfrihet for nordiske borgere i Norden kan transportører be om legitimasjon ved ombordstigning på fly, tog, buss eller båt, eller ved innsjekking på overnattingssteder. Pass er nordmenns eneste gyldige ID-bekreftelse. De reisende må selv undersøke hvilke krav som stilles til legitimasjon.