En som stemmer til valg - Foto:valg.no
valg.no

Kommunestyre - og fylkestingsvalg

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge den 11. september. Ambassaden mottar forhåndsstemmer alle hverdager kl. 9 - 14. Vi tar imot stemmer til og med fredag 1. september. Du trenger ikke å bestille time for å stemme.

Det er også mulig å forhåndsstemme ved generalkonsulatene i Nuuk og i Tórshavn, samt ved konsulatene i Odense, Aabenraa, Aalborg og Aarhus. Ta kontakt med konsulatet for avtale, se kontaktinformasjon her

Man kan få tilsendt valgmateriell fra ambassaden dersom man ikke kan møte hos stemmemottaker og selv vil brevstemme. Kontakt ambassaden på e-post og opplys din nøyaktige postadresse.

Mer informasjon om å stemme fra utlandet: Stemme fra utlandet - Valgdirektoratet