Giftermål på ambassaden

Vigselsrom - Foto:Ambassaden
Ambassadens vigselsrom

Ambassaden i København har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge parter er norske statsborgere.

Hvor? Kgl. norsk ambassade, Dampfærgevej 10, 4. sal 2100 København Ø.

Avtale: Det må inngås en avtale med ambassaden for å vies her. Ta kontakt per e-post på emb.copenhagen@mfa.no for å inngå avtale. 

Viglser på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15. Se oversikt over ledige datoer i vigselskalenderen. Ekteskapsinngåelse er gratis.

Prøving av ekteskapsvilkår: Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Dette innebærer en kontroll av at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er oppfylt. Les mer om vilkår for å inngå ekteskap hos Barne- og likestillingsdepartementet.

Prøvingen av vilkårene for inngåelse av ekteskap tar normalt 2-3 uker og attesten er gyldig i 4 måneder. Attesten skal sendes til ambassaden 4 uker før selve vigselen, og det er viktig at vi  mottar denne i original i god tid før selve vigselsdagen.

Ambassaden kontaktes ca. en uke før vigslen, for å verifisere at de riktige papirene er mottatt og for å avklare eventuelle spørsmål.

Seremonien: Vigselen finner normalt sted i ambassadens vigselslokaler og tar ca. 15 minutter. Dersom brudeparet ikke er ledsaget av vitner, kan ansatte fra ambassaden stille som vitner. Brudepar og gjester bør møte på ambassaden 10 minutter før avtalt tid. Opptil 10 gjester kan være med i bryllupet.

En av ambassadens embetsmenn foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil også gjelde som foreløpig vigselsattest inntil folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.