Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Vigselskalender første halvår 2020

(X betyr opptatt)

Klokken

13.30

14.15

  

Fredag 10. januar

   X

 

 

Fredag 24. januar

   X

   

 

Fredag 7. februar

   X

 

 

Fredag 21. februar

   X

   

 

Fredag 6. mars

 

    X

    

Fredag 20. mars

 

   X

 

Fredag 3. april

 

   X

 

Fredag 17. april

   X

   X

 

Fredag 15. mai     X

 

 

Fredag 29. mai

    X

     X

 

Fredag 12. juni

    X

    X