Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15. Vigselkalender for andre halvår 2018 fremgår nedenfor.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Vigselskalender andre halvår 2018

Klokken

13.30

14.15

Opptatt    

Fredag 7. september

 X

 Fullt

Fredag 14. september

 X

 X

 Fullt

Fredag 28. september

 X

 Fullt

Fredag 19. oktober

 X

 X

 Fullt

Fredag 2. november

 X

 X

 Fullt

Fredag 16. november

 X

 X

 Fullt

Fredag 30. november

 X

 X

 Fullt

Fredag 14. desember

 X

 X

 Fullt