Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Det er ingen vielser i juli og august måned.
Vi har dessverre ikke venteliste for vigsler.

(X betyr opptatt)

 

Klokken

13.30

14.15

     
     

Fredag 12. februar

   

    

Fredag 26. februar

  

   

Fredag 12. mars

    

   

Fredag 26. mars

    

   

Fredag 9. april

   

   

Fredag 23. april

   

   

Fredag 7. mai

   X

 

Fredag 21. mai

   X

   X

Fredag 4. juni

   X

   X

Fredag 18. juni         

   X

   X