Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post [email protected] for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Dessverre er alle tidene det første halvåret nå opptatt. 

Vigselkalender for andre halvår 2020 publiseres ca.1. april 2020.

Det er ingen vielser i juli og august måned.
Vi har dessverre ikke venteliste for vigsler.

(X betyr opptatt)

Klokken

13.30

14.15

  

Fredag 10. januar

   X

   X

 

Fredag 24. januar

   X

   X

 

Fredag 7. februar

   X

    X

 

Fredag 21. februar

   X

   X

 

Fredag 6. mars

    X

   X

    

Fredag 20. mars

    X

   X

 

Fredag 3. april

   

   X

 

Fredag 17. april

   X

   X

 

Fredag 15. mai     X

   X

 

Fredag 29. mai

    X

   X

 

Fredag 12. juni

    X

   X