Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager. Nedenfor ser du datoer for andre halvår 2023.

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.00.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Dessverre er det ingen ledige tider for vigsel vår/sommer 2023.

Det er ingen vielser i april, mai, juni, juli og august måned 2023. 
Vi har ikke venteliste for vigsler. 

(X betyr opptatt)

 

Fredag 8. september   X     X
Fredag 22. september    X   X 
Fredag 6. oktober   X    X
Fredag 20. oktober        
Fredag 3. november    X   X
Fredag 17. november    X   X