Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Alle vigseltider for år 2018 og frem til juni 2019 er fullbestilt.

Ambassaden har for øyeblikket ikke noen ledige vigseltider. Vigseltider for høsten 2019 vil bli publisert i april 2019.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.