Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager. Nedenfor ser du datoer for første halvår 2023.

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Dessverre er det ingen ledige tider for vigsel 2023.

Det er ingen vielser i april, mai, juni, juli og august måned 2023. Vigselkalender for andre halvår 2023, september til desember, vil bli publisert i april 2023.
Vi har ikke venteliste for vigsler. 

(X betyr opptatt)

 

13. januar    X    X
27. januar    X    X
10. februar    X    X
24. februar    X    X
10. mars    X   X
24. mars    X   X