Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Alle vigseltider for år 2018 er fullbestilt.

Ledige vigseltider for første halvår 2019 fremgår nedenfor.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

 

 

 

 

Fredag 8. februar klokken 13.30

Fredag 22. februar klokken 13.30 og 14.15