Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Vigselsrom

Vigselskalender2

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post [email protected] for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Dessverre er alle tidene det andre halvåret nå opptatt. 

Det er ingen vielser i juli og august måned.
Vi har dessverre ikke venteliste for vigsler.

(X betyr opptatt)

Klokken

13.30

14.15

  

Fredag 4. september 

   X

   X

 

Fredag 18. september 

   X

   X

 

Fredag 2. oktober

   X

    X

 

Fredag 16. oktober

   X

   X

 

Fredag 30. oktober

    X

   X

    

Fredag 13. november

    X

   X

 

Fredag 27. november

   X

   X

 

Fredag 11. desember

   X

   X