Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Det er ingen vielser i juli og august måned.
Vi har dessverre ikke venteliste for vigsler.

(X betyr opptatt)

 

Klokken

13.30

14.15

10.september    X     X
24. september    X     X

8.oktober

   X

    X

22. oktober

    X

    X

5. november

    X

   X

19. november

    X

   X

3. desember

    X

   X