Vigselsrom

Vigselskalender

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager. Nedenfor ser du datoer for 2024.

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.00.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Det utføres ikke vigsel i juli og august måned.

Vi har ikke venteliste for vigsler. 

(X betyr opptatt)

 

Fredag 26. april    X    X
Fredag 24. mai    X    X
Fredag 31. mai    X   X
Fredag 14. juni    X    X
Fredag 28. juni   X   X
Fredag 06. september  X     X

Fredag 20. september

   X 

  X   

Fredag 18. oktober

  X

    X

Fredag 1. november

 

   

Fredag 15. november

    

  

Fredag 29. november