Vigselskalender

Vigselsrom
Ambassadens vigselsrom

Det er vigsel på ambassaden på utvalgte fredager

Vigsler på ambassaden foregår på utvalgte fredager kl. 13.30 og 14.15. Vigselkalender for første halvår 2018 fremgår nedenfor.

Kontakt oss på e-post emb.copenhagen@mfa.no for å inngå en avtale om vigsel.

Ambassaden tildeler vigselstidspunkt etter prinsippet om at det brudeparet som først melder sin interesse (på e-post) for et bestemt vigselstidspunkt, vil bli tilbudt en avtale på det aktuelle tidspunktet.

Vigselskalender første halvår 2018

Klokken

13.30

14.15

  Opptatt

Fredag 12. januar

 X

 X

 Fullt

Fredag 26. januar

 X

 X

 Fullt

Fredag 9. februar

 X

 X

 Fullt

Fredag 23. februar

 X

 X

 Fullt

Fredag 9. mars

 X

 X

 Fullt

Fredag 23. mars

 X

 X

Fullt

Fredag 6. april

 X

 X

Fullt

Fredag 20. april

 X

 X

Fullt

Fredag 4. mai

 X

Fullt

Fredag 18. mai 

 X

 X

 Fullt

Fredag 1. juni 

 X

Fullt

Fredag 15. juni 

 X

 X

Fullt