Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk hvis mor eller far er norsk.

Er du norsk statsborger?
Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er blant annet avhengig av når du er født. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, følg lenken til Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap: Svar på spørsmålene i denne guiden, og få svar. 

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. Les mer om bibehold av statsborgerskapet.

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap: 
•Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet.
•I Søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Aten
•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.  

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside. 

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. 

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og som kan svare på spørsmål knyttet til regelverk: Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020 Vær oppmerksom på at hvis du ble norsk automatisk da du ble født og ikke har bodd i Norge i minst to år eller i et annet nordisk land i minst syv år før du fyller 22 år, vil du fortsatt miste det norske statsborgerskapet ditt automatisk når du fyller 22 år. Disse reglene vil ikke bli endret.