Statsborgerskap

Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap)

Fremgangsmåten for å levere søknad om å beholde norsk statsborgerskap (bibehold) er slik:

•Du må registrere søknaden i den elektroniske søknadsportalen til Utlendingsdirektoratet (UDI).
•I Søknadsportalen velger du at du skal levere søknaden til ambassaden i Aten
•Når du har registrert søknaden, må du skrive ut sjekklisten som viser hvilke dokumenter du må levere inn og skaffe alle dokumentene som står på listen.
•Søknaden anses ikke som levert før du har møtt opp på ambassaden til avtalt tidspunkt og levert alle dokumentene.  

For mer informasjon om kravene og hvordan du søker, gå til Utlendingsdirektoratets nettside. 

Er du norsk statsborger?
Lurer du på om du allerede er norsk statsborger? Reglene for hvem som har rett på norsk statsborgerskap har blitt endret flere ganger. Hvilke regler som gjelder for deg, er avhengig av når du er født. Svar på spørsmålene i denne guiden, og få svar.