Hvilke rettigheter gir EØS-avtalen norske borgere i Hellas?

Gjennom EØS-avtalen har norske borgere rettigheter i alle de 31 EØS-landene.

Opphold
Du har rett til å oppholde deg i et hvilket som helst EØS-land i opptil tre måneder hvis du arbeider, er selvstendig næringsdrivende, er turist eller studerer.
Skal du være i Hellas i mer enn tre måneder, må du registrerer deg hos gresk politi. Hvis du er arbeidssøkende, må du registrerer deg innen 6 måneder.

Arbeid
Som EØS-borger har du rett til å søke på utlyste stillinger, ta arbeid i alle EØS-land og ansettes på like vilkår som landets borgere. Det er unntak for enkelte offentlige stillinger, for eksempel i forsvaret. NAVs Eures-kontorer har en database med ledige stillinger i hele Europa. Her kan du også finne relevant informasjon som gjelder Hellas.

Turisattraksjoner
Norske studenter har gratis adgang til arkeologiske steder og offentlige museer i Hellas. Besøkende over 65 år betaler halv pris. Følgende dokument på gresk kan forevises: Entrance Archaelogical Sites.pdf 

Sportsfiske
Norske statsborgere kan i utgangspunktet drive fritidsfiske. Følgende dokument på gresk kan forevises: sport fishing licence.pdf

 

Informasjonsbrosjyre om Norge og EØS på gresk

 

Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde (EØS) består av EUs 28 medlemsland og Norge, Island og Liechtenstein. Samarbeidet er etablert gjennom EØS-avtalen, som er den største og mest omfattende internasjonale avtale Norge har inngått.

EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker. Mer informasjon på regjeringen.no