Situasjonen på Kos

Situasjonen på Kos er i ferd med å normalisere seg etter jordskjelvet. For norske reisende til Kos som fremdeles har behov for oppfølging etter jordskjelvet, vil forsikringsselskap, reiseoperatør eller det greske lokale hjelpeapparatet i mange tilfeller være riktig kontaktpunkt. Ved behov for hjelp fra utenrikstjenesten lokalt, kan det norske konsulatet på Kos kontaktes. Konsulatet er fra tirsdag 25. juli tilbake til normal bemanning. For andre konsulære spørsmål kan ambassaden i Aten eller UDs operative senter kontaktes. Etter hjemkomst til Norge vil kommunalt helsevesen være riktig kontaktpunkt ved behov for eventuell videre helsemessig oppfølging. 

Reiseinformasjon for Hellas på Regjeringen.no