Nye pass - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Nye gebyrer for søknader om pass ved norske utenriksstasjoner

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort trådte i kraft 19. oktober 2020.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober 2020:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner (i Aten: 120 EURO)
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner (i Aten: 70 EURO)
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner (i Aten: 160 EURO) 

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det innføres også et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.