Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Et personnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et personnummer.

Personnummeret utstedes av Folkeregisteret. Søknad om tildeling av personnummer til barn krever følgende dokumentasjon:

 • Original fødselsattest hvor begge foreldres navn står oppført, barnets fornavn og fødselsdato. Hvis fødselsattesten er på gresk, må den oversettes til norsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter. Den greske fødsesattesten må ha apostillestempel
 • Bekreftet kopi av foreldrenes pass.
 • Dersom foreldrene er gift i utlandet og ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel sendes til:

  Skatteetaten
  Folkeregisteret
  Postboks 9200 Grønland
  0134 Oslo

Mer informasjon på Folkeregisterets sine sider