Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Personnummer

Ambassaden tar imot søknad om personnummer for videresending til skatteetaten i forbindelse med søknad om pass.

Et personnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et personnummer. Personnummeret utstedes av skatteetaten.

Søknad om tildeling av personnummer til barn under 18 år krever følgende dokumentasjon:

◾Original fødselsattest hvor begge foreldres navn står oppført, barnets fornavn og fødselsdato. Hvis fødselsattesten er på gresk, må den oversettes til norsk av en translatør som er godkjent av norske myndigheter. Den greske fødsesattesten må ha apostillestempel
Fødselsattesten kan oversettes til engelsk. Det kreves da apostillestempel på oversettelsen.

◾Foreldrenes originale pass

Saksbehandlingstiden kan ta 4-6 uker.