Konsulær bistand til nordmenn i utlandet

Hva kan ambassaden hjelpe med – og hva kan den ikke hjelpe med?

Her kan du lese om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten. 

Kort oppsummering av hva ambassaden kan hjelpe med:
-utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
-opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå deg med penger 
-gi råd om overføring av penger fra Norge
-gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
-bistå med å skaffe juridisk bistand
-bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
-besøke arresterte eller fengslede
-i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Og hva ambassaden ikke kan bistå med:
-innblanding i rettergang
-betale privat engasjert forsvarer
-skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
-betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
-pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
-oversette attester o.l.
-assistere i sivile saker
-overta omsorg for barn
-følge syke, barn eller andre tilbake til Norge