Konsulær bistand til nordmenn i utlandet

Oversikt over hva ambassaden i Aten kan hjelpe deg med ved uforutsette hendelser under opphold i Hellas.

Her kan du lese om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten: Regjeringen.no. 

 

Kort oppsummering av hva ambassaden kan hjelpe med:
-utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
-opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå deg med penger 
-gi råd om overføring av penger fra Norge
-gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
-bistå med å skaffe juridisk bistand
-bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
-besøke arresterte eller fengslede
-i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Hva ambassaden ikke kan bistå med:
-innblanding i rettergang
-betale privat engasjert forsvarer
-skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
-betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
-pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
-oversette attester o.l.
-assistere i sivile saker
-overta omsorg for barn
-følge syke, barn eller andre tilbake til Norge