Jordskjelv

Hva bør jeg gjøre ved en naturkatastrofe?

Ambassaden anbefaler at du leser gjennom disse rådene.

Ambassadens telefonnummer er (0030) 210 72 46 173. Publikum i Norge kan ringe UDs sentralbord: (0047) 23 95 0000.

Publikum kan ved nødssituasjoner ringe stasjonens ordinære telefonnummer også utenom åpningstid. Man vil da nå en telefonsvarer og ved et tastevalg vil samtalen bli overført til det døgnåpne operative senteret i UD for videre assistanse. 

Nødnummer i Hellas: 112. Nummeret betjenes på engelsk og fransk, og lokaliserer innringer. 

Det greske utenriksdepartementet viser til følgende lenker for  informasjon i tilfelle en krise:

General Secretariat for Civil Protection: General Secretariat for Civil Protection
Institute of Geodynamics: Institute of Geodynamics
European-Mediterranean Seismological Center: European-Mediterranean Seismological Center  
EPPO Earthquake planning and protection: EPPO Earthquake planning and protection.

Reisende oppfordres til å registrere reisen på www.reiseregistrering.no. Utenriksdepartementet vil da ha mulighet til å sende informasjon på SMS eller e-post dersom behov.

 

Råd om hvordan du bør forholde deg i en krisesituasjon

 • Kontroller at pass og andre identitetspapirer er gyldige og lett tilgjengelige. 
 • Hold deg orientert om situasjonen gjennom internett, TV og radio. 
 • Meld fra til ambassade/konsulat dersom du forlater landet. Søk å varsle pårørende selv.
 • Utvis varsomhet og vurder nødvendighet av ferdsel utendørs. Reis ikke alene. Ta med identifikasjonspapirer. Orienter andre om reiseruten. Unngå sammenstimlinger.

Opptreden ved skogbrann

På grunn av tørt landskap og høye temperaturer er Hellas utsatt for skogbranner. Faren øker betraktelig dersom det er sterk vind i området. Skogbrann forårsakes både av lyn, menneskelig uforsiktighet og ildspåsettelse.

 • Dersom du oppdager skogbrann må du varsle brannvesenet raskest mulig på nødnummer 112. Fortell hvem du er og gi tydelig stedsangivelse.
 • Vær forberedt på at evakuering kan bli nødvendig. Dersom du får beskjed om å forlate et område skal det gjøres med en gang.
 • Følg anvisning fra lokale myndigheter og reiseselskap, og følg med på nyheter for å få oppdatert informasjon om situasjonen.
 • Ved skogbrann kan det fortsette å brenne i jordsmonn, trestubber, maurtuer og annet selv om brannen er slukket. Brannvesenet vil drive etterslukking av brannen og gi beskjed når området er trygt.  

Opptreden ved jordskjelv:

Det er risiko for jordskjelv i Hellas. De fleste jordskjelv merkes knapt, men faren for større skjelv med store skader er alltid til stede. Ambassaden oppfordrer nordmenn til å gjøre seg kjent med de forholdsregler som bør tas i forkant, under og i etterkant av eventuelle jordskjelv.

Listen nedenfor er veiledende.

 • Avgjør hva som er det tryggeste stedet i hjemmet.
 • Sørg for at alle beboere er kjent med dette, og at de dessuten er inneforstått med brytere for gass-, vann- og elektrisitetsforsyning.
 • Undersøk hvor nærmeste nødutgang er.
 • Sørg for at alle, også de yngste er kjent med hvordan man om nødvendig tilkaller hjelp utenfra.
 • Avtal møtested og en kontaktperson som kan gjenopprette kontakt dersom jordskjelvet skiller en ad.
 • Avhold øvelser slik at alle, også barn og funksjons- og bevegelseshemmede, vet hvordan man skal reagere i en krisesituasjon.
 • Kontroller elektriske koplinger.
 • Kople fra elektriske artikler som ikke er i bruk.
 • Unngå elektriske artikler i nærheten av badekar og vannkilder.
 • Sørg for at gjenstander på vegger og i tak er forsvarlig festet.
 • Hold skuffer og skap låst.
 • Unngå plassering av tunge gjenstander i nærheten av senger og sovesteder.
 • La tunge gjenstander som kjøleskap og fryser ha rom til å bevege seg uten å tippe over ende.
 • Plasser tunge gjenstander på lave steder.
 • Sørg for at airconditioningsapparater, antenner og piper er forsvarlig festet.
 • Sørg for at forsikringspapirer er i orden; Ha forsikringsinformasjon lett tilgjengelig også dersom hjemmet må forlates.

 

Opptreden under jordskjelv: 

 • Ved opphold på grunnplan; - forlat umiddelbart bygningen og søk tilflukt på åpent sted.
 • Ved opphold på høyere eller lavere plan; - søk umiddelbart tilflukt på nærmeste tilfluktssted; Ved fravær av særskilt tilfluktssted vil trappeoppgang kunne gi tilsvarende beskyttelse.
 • Dersom det ikke er mulig å oppsøke egnet tilfluktssted, søk tilflukt under bord eller andre gjenstander som kan beskytte mot fallende gjenstander; Hold avstand til f.eks bokhyller.
 • Forsøk umiddelbart etter skjelvet å skru av gasstilførselen og alle elektriske artikler.
 • Ettersom det er fare for at dører kollapser og går i lås, er det viktig så raskt som mulig etter at skjelvet er over, å sørge for at slike åpnes opp.
 • Om du er i bil under et jordskjelv, stopp bilen og bli værende i denne; foreta kontrollert nedbremsing, parker kjøretøyet klart av broer, fjellsider og elektriske ledninger. 

 

Opptreden i etterkant av jordskjelv: 

 • Vær oppmerksom på muligheten for etterskjelv; lytt til radio, og forlat ikke tilfluktsstedet før det er klart at situasjonen tillater det.
 • Unngå bruk av elektriske artikler og drikk ikke vann fra springen.
 • Forlat tilfluktsstedet når situasjonen tillater det, vær oppmerksom på at skjelvet kan ha revet av elektriske ledninger, ledet til gasslekasje eller skadet bygningsmasse slik at gjenstander kan falle ned.
 • Oppsøk redningspersonell; opplys om eventuelle sårede og savnede.
 • Unngå unødig bruk av bil og mobiltelefon.
 • Gi beskjed til familiemedlemmer, arbeidsgiver og norske myndigheter, ambassaden om hvordan du har det. 

 

Opptreden ved fare for tsunami

En tsunami er store havbølger som kan være fremkalt ved undersjøiske jordskjelv, skred eller vulkanutbrudd. Hastigheten til en slik tsunami kan komme opp i flere hundre kilometer i timen og bølgene som rekker fram til kystlinjen kan være mer enn 5 meter høye. 

 • Ikke alle jordskjelv vil forårsake en tsunami. Dersom det nettopp har vært jordskjelv, bør du allikevel være på vakt. Et varsel om fare for tsunami kan komme kort tid etterpå.
 • I mange tilfeller vil vannivået heve eller senke seg betraktelig før en tsunami.
 • Beveg deg bort fra vannkanten og fra lavtliggende områder ved havet. Evakuer til et høytliggende område dersom mulig.
 • Etter evakuering, følg med på lokale nyheter, på tv eller radio, for å få oppdatert informasjon om situasjonen.
 • Gå ikke tilbake mot havet før det er avklart at situasjonen er trygg. En tsunami er ikke én stor bølge, men en serie av bølger som kan komme til forskjellige tidspunkt.