Oppholdstillatelse

For statsborgere fra andre land gjelder følgende:

  • Statsborgere fra EU/EØS-land trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg eller jobbe i Norge. Alle statsborgere fra EU/EØS-land som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder, må registrere seg hos politiet.
  • Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS og ønsker å jobbe i Norge eller oppholde deg i landet i mer enn 90 dager, trenger du oppholdstillatelse. 

Vanligvis er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknader om oppholdstillatelse.