Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Svalbard

Svalbard

Svalbard er utenfor Schengen og den nordiske passoverenskomsten. Det foretas derfor kontroll av alle som reiser mellom Svalbard og det norske fastlandet. Følgende regler gjelder ved reise til Svalbard:

Schengenborgere og nordiske statsborgere: Borgere av Schengen-land og nordiske statsborgere skal vise pass eller nasjonalt ID-kort ved reise til og fra Svalbard.

Det er gjort unntak for norske statsborgere inntil nasjonalt ID-kort er innført i Norge. Norske borgere kan inntil videre legitimere seg med norske førerkort utstedt etter 1998 eller Forsvarsdepartementets identitetskort.

Andre utenlandske borgere (ikke EU/EØS-borgere) som er bosatt i et Schengen-land, skal i tillegg til gyldig pass medbringe oppholdstillatelse.

Visumpliktige – visum med to innreiser til Schengen: Utenlandske borgere med visumplikt til Schengen-området, må ha visum til Schengen med to – 2 - innreiser når de reiser via fastlands-Norge; ett for å reise inn i Schengen og ett for å reise tilbake til Schengen fra Svalbard.

Korona og Svalbard

Mer informasjon: