Bompenger - Foto:Ambassaden
Ambassaden

Bompenger og veiavgifter

Innkreving av bompenger for å finansiere veibygging har lang tradisjon i Norge. Det norske systemet som krever inn bompenger heter AutoPASS. De skandinaviske landene samarbeider om bompengesystemer, så du kan godt bruke din danske BroBizz i Norge.

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske, og du kjører rett igjennom dem uten å stoppe. Registreringsnummeret på alle biler som kjører uten AutoPASS- eller BroBizz-brikke fotograferes. Faktura sendes til eieren av bilen per post og er uten ekstra gebyr. Dette gjelder også utenlandske kjøretøy. 
Les mer om bompengeordningen.

BroBizz = AutoPASS
De skandinaviske landene samarbeider om bompengesystemer via EasyGo. Hvis du har BroBizz fra Danmark kan du automatisk kjøre gjennom norske betalingsanlegg merket med AutoPASS. Passeringen blir belastet din BroBizz-konto på vanlig måte. Brobizz oplyser at fra og med 1. februar 2023 kan ikke private bruke Brobizz i Norge. De som bruker bil i næring skal bytte ut bizzen med en annen før 1. februar: Udskiftning af bizz (brobizz.com)  
Les mer om bruk av BroBizz i Norge her.

Uten BroBizz eller AutoPASS
Du kan registrere deg for Visitors' Payment i forkant av din reise. Les mer om ordningen her.

Uten BroBizz/AutoPASS eller Visitors' Payment vil du få tilsendt faktura i posten etter passering. Dette kan ta noen måneder, og oppkrevingen kommer fra et privat selskap.

Ønsker man ikke oppkreving i ettertid kan man i noen tilfeller betale avgiften på bensinstasjoner merket KR-service i nærheten av bomstasjonen.