Buss

Besøke Norge uten visum

Skal utlendinger ha visum for å reise til Norge? Og kan utenlandske barn på klassetur reise til Norge uten visum?

Hvis en person som ikke er dansk eller EU/EØS-borger vil reise på ferie til Norge, skal vedkommende ikke ha visum hvis personen har gyldig pass og dansk oppholdstillatelse. Passet må være gyldig minst tre måneder lenger enn datoen du har planlagt å reise fra Norge. Dette gjelder også for personer som har gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland, da Norge også deltar i Schengen-samarbeidet.

Det er lov å oppholde seg opp til 90 dager i Norge og resten av Schengen-området innenfor en periode på et halvt år, såfremt oppholdstillatelse og pass er gyldig.

Les også mer på Utlendingsdirektoratets hjemmeside om å reise til Norge uten visum:
Personer som ikke trenger visum for å besøke Norge
Regler for de som ikke trenger visum for å besøke Norge

Skoleklasse
Norske myndigheter anerkjenner dansk "skolerejseliste" for innreise til Norge. Les mer her.