Publikumsekspedisjonen

Samtykke til pass til barn

Foreldre skal møte personlig hos passmyndigheten for å gi samtykke til at barn kan søke om pass (eller ID-kort hos politiet i Norge). Begge foreldre må møte opp på passkontoret for å gi samtykke, men trenger ikke å gjøre det samtidig eller på samme passkontor/ambassade. Det er mulig å gi enkeltvis eller varig samtykke til barnet fyller 18 år.

Samtykke skjer ved fysisk oppmøte på ambassaden. Det er ikke lenger mulig å gi samtykke på et konsulat, men det kan gjøres på andre norske ambassader eller hos politiet i Norge. Man kan ikke lenger benytte fullmaktskjema på papir. Ved oppmøte skal man medbringe eget gyldig pass eller nasjonalt ID-kort for legitimasjon. 

Samtykket kan enten gis når du møter til timen for å søke om pass sammen med barnet, eller på et annet tidspunkt før timen.

Dersom du ikke møter sammen med barnet og den andre forelder, kan du møte på ambassaden mandager mellom kl. 11-12 (inntil videre) for å avgi enkelt eller varig samtykke. Det kan forekomme noe ventetid. MERK! Forelderen som møter alene for å avgi samtykke, skal medbringe informasjon om barnets navn og norske fødselsnummer. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.

Når begge foreldrene har gitt varige samtykke, behøver kun én av foreldrene møte med barnet ved søknad om pass fram til barnet er 18 år. 

Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utstedt pass kan ikke trekkes tilbake. 

Denne endringen er ment å gjøre det enklere for foreldre og styrke dokumentsikkerheten ytterligere. Les mer om samtykke her.