Publikumsekspedisjonen

Samtykke til pass til barn

Endringer i samtykke for pass til barn: Fra og med 1. november 2022 skal foreldre møte personlig hos passmyndigheten for å gi samtykke til at barn kan søke om pass (eller ID-kort hos politiet i Norge). Begge foreldre må møte opp på passkontoret for å gi samtykke, men trenger ikke å gjøre det samtidig. Det er mulig å gi enkeltvis eller varig samtykke til barnet fyller 18 år.

Samtykke skjer ved fysisk oppmøte på ambassaden. Det er ikke lenger mulig å gi samtykke på et konsulat, men det kan gjøres på andre norske ambassader eller hos politiet i Norge. Man kan ikke lenger benytte fullmaktskjema på papir. Ved oppmøte skal man medbringe eget pass eller nasjonalt ID-kort for legitimasjon. 

Foreldrene trenger ikke å møte samtidig eller på det samme passkontoret. Dersom du ikke møter sammen med barnet og den andre forelder til avtalen for å søke pass, kan du møte på ambassaden tirsdager mellom kl. 10-12, eller torsdager mellom kl. 13-15 (inntil 20. desember 2022) for å avgi enkelt eller varig samtykke. Barnet trenger ikke være med hvis du kun skal gi samtykke.

Når begge foreldrene har gitt sitt varige samtykke, behøver kun én av foreldrene møte med barnet ved søknad om pass fram til barnet er 18 år. 

Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utstedt pass kan ikke trekkes tilbake. 

Denne endringen er ment å gjøre det enklere for foreldre og styrke dokumentsikkerheten ytterligere. Les mer om samtykke her.