Longyearbyen - Foto:Marcela Cardenas/Visit Svalbard
Marcela Cardenas/Visit Svalbard

Svalbardtraktaten

Den arktiske ørkenen er rå, skjør og vakker - og den norske øya Svalbard representerer dette i aller høyeste grad! Den 9. februar er det 100 år siden Svalbardtraktaten ble undertegnet og norsk suverenitet ble anerkjent.

Inngåelsen av Svalbardtraktaten fant sted i Paris 9. februar 1920 og utenom Norge var Danmark, Nederland, Japan, USA og Storbritannia blant de 10 opprinnelige signaturlandene. Siden den gang har i alt 44 land signert og ratifisert traktaten. Svalbardtraktaten er sentral fordi den avklarer Norges rett til å regulerer aktiviteten på øygruppa. Den norske suverenitet er også ubestridt i dag og Svalbard er like norsk som Rogaland eller Trøndelag - og Norges lover og regler gjelder like fullt her som på Fastlands Norge.

Hundeslede
Foto:Björn Klauer/Visit Svalbard

130 mil fra Nordpolen ligger denne øya, som utgjør 15,7 prosent av Norges areal. Det bor 2926 mennesker her, hvorav ca. en tredjedel er ikke-norske statsborgere. Det ekstraordinære med Svalbard er for mange den ekstreme naturen, som kommer til uttrykk i de tre forskjellige sesongene. Hva du får oppleve på Svalbard varierer nemlig ut fra når du reiser dit - enten det er under polarsommer, nordlysvinter eller solvinter. Stikkord for sesongene er henholdsvis midnattsol, blåtid og pastellvinter.

Isberg
Foto:Marcela Cardenas/Visit Svalbard

Utenom det merkbare dyrelivet, deltar Norge i et verdensomspennende samarbeid for å sikre verdens viktige plantegenetiske ressurser for mat- og landbruksproduksjon. Svalbards globale frøhvelv åpnet i 2008, som er et av flere genbanker over hele verden. De deponerer back-up kopier av sine samlinger i frøhvelvet og frøene sikres ved at de ligger dypt inne i Svalbards fjell. Frøene lever nemlig lenge ved at de bevares nedfrossent.

Frøhvelvet
Foto:Svalbard Global Seed Vault/Matthias Heyde

Norge er en av de åtte arktiske landene og medlem av Arktisk Råd. Sammen med blant annet USA, Russland og Island fungerer rådet som et politisk samarbeidsorgan, der spørsmål om bæredyktig utvikling, maritim beskyttelse og utvinning av ressurser blir tatt opp. Folkeretten og en rekke internasjonale avtaler regulerer forholdet mellom statene i både Arktis og andre steder i verden. Det bor over fem millioner mennesker i Arktis og det er verken territorielle konflikter eller et «kappløp om ressurser» i området. I spørsmålet om oljeutvinning eksisterer det internasjonale mekanismer som tillegger eierskap og som legger til rette for utnyttelse av ressursene. De fleste ressursene befinner seg dessuten innenfor arktislandenes suverenitet. Ikke-arktiske lands rettigheter i Arktis avhenger av deres formål og i hvilket jurisdiksjonsområde de befinner seg i.

Ønsker du å se mer av Svalbard? I skrivende stund spiller «Svalbard minutt for minutt» på NRK Nett-TV.