Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon mellom Norge og Danmark

INNREISE TIL NORGE: Det er strenge innreiserestriksjoner til Norge. I utgangspunktet vil kun nordmenn, og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til å reise inn i Norge. Det er enkelte unntak. Personer som bor i/har oppholdt seg i Danmark umiddelbart før innreise til Norge, og har lov å reise inn i landet, skal i 10 dagers karantene. Det er registreringsplikt for alle som kommer til Norge og obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. INNREISE TIL DANMARK: Alle som reiser inn i Danmark skal testes og gå i 10 dagers isolasjon. Utlendinger som ikke er bosatt i Danmark, skal ha et anerkjennelsesverdig formål med innreisen og fremvise en negativ Covid-19 test som er tatt høyst 24 timer før innreise. Det vil komme endringer til kravene om test og isolasjon fra 21. april. Alle som reiser med fly til Danmark skal kunne fremvise en negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 24 timer (før avgang). Det er flyforbud for alle som ikke kan vise en slik test.

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Norge: I utgangspunktet vil kun nordmenn, og utlendinger som er bosatt i Norge, få anledning til å reise inn i Norge. Det er få unntak. Det er innført strengere regler for testing og innreisekarantene for å stoppe mutert virus. 

Hvis det er tillatt for deg å reise inn i Norge, og du er bosatt i eller har oppholdt deg i Danmark før innreise til Norge, er du pålagt 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Karanteneperioden kan reduseres til 7 dager hvis du tester deg 2 ganger og ikke er smittet. Dette gjelder ikke for reisende fra Storbritannia. Karanteneplikten gjelder ikke for innreise fra Grønland eller Færøyene. Det er obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette gjelder også norske statsborgere. Det er gratis å teste seg.

Det er innført registreringsplikt for alle som kommer til Norge fra og med den 21. desember.

Innstramming fra 23. februar: Det vil nå bare være mulighet til å få unntak fra kravet om å bo på karantenehotell for de som kommer til landet av særlige grunner, som for å ha samvær med egne barn eller delta i begravelse. Dette gjelder både for nordmenn og utlendinger. 
Arbeidsgivere som stiller innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeidere, må få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet på forhånd. Arbeidere må teste seg i karanteneperioden. Du finner de seneste endringer i reglene her.  

Fra 19. mars må alle som har vært på "unødvendig fritidsreise" og returnerer til Norge, på karantenehotell

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt 24 timer før innreise. Dette blir endret til 48 timer fra den 21. april. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Test før reisen er ikke obligatorisk for nordmenn.

Informasjon om testing og karanteneregler finner du i forskriften, på www.helsenorge.no  og Folkehelseinstituttets hjemmeside

Nyttig side på regjeringen.no med spørsmål og svar. 

Når det gjelder innreise til Norge for arbeid, besøk, au pair eller studier for andre enn norske statsborgere statsborgere, finner du svar hos UDI (Utlendingsdirektoratet)

Se også regjeringens nettside med spørsmål og svar.

 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Danmark: 
Fra og med søndag 7. februar skal alle som reiser inn i Danmark testes og gå i 10 dagers isolasjon. Isolasjonen kan brytes tidligst etter 4 dager ved negativ test. Mer informasjon, også om unntak, finner du på coronasmitte.dk/lovkrav-ved-indrejse

NB: Fra 21. april
 vil Danmark dele verden inn i gule, oransje og røde regioner/land, og ut fra dette kreve test og isolasjon (karantene). Personer som reiser fra gule land og regioner vil bli unntatt kravet om isolasjon, forretningsreisende trenger ikke å gå i isolasjon og bosatte i Danmark som reiser til eget feriehus i Norden fritas også fra isolasjon etter reisen.

Nordmenn og andre utlendinger som ikke er bosatt i Danmark vil ikke kunne reise inn i landet, med visse unntak. Unntakene gjelder blant annet for de som har arbeid i Danmark, visse typer studenter, de som har nær familie i Danmark, skal delta i begravelse eller leverer varer og tjenesteytelser i Danmark. Fra 21. april utvides listen over anerkjennelsesverdige formål for innreise. Les mer på coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark.

I tillegg til pass må medbringes dokumentasjon på bopelsadresse, eventuelt dokumentasjon på anerkjennelsesverdig formål og en negativ test som som er tatt senest 24 timer før avgang.

Transitt gjennom Danmark tillates, men du skal kunne fremvise en negativ Covid-19-test tatt høyst 24 timer før innreise til Danmark. Hvis du er i transitt i Danmark, men ikke reiser inn i Danmark, eksempelvis i transitt i lufthavnens transittområdet, er du ikke omfattet av kravet om å vise en negativ COVID-19-test.   

Alle personer som kommer med fly skal kunne vise en negativ test som ikke er eldre enn 24 timer (før avgang), ellers er det flyforbud. 

Merk at det er krav om munnbind (eller visir) i kollektiv transport, butikker, museer og på utesteder. Les mer om restriksjoner og åpning av butikker, cafeer etc. på den danske samlesiden om koronakrisen: www.coronasmitte.dk

 

Information in English
Information from the Danish government: https://um.dk/en
Information from the Norwegian Directorate of Immigration: www.udi.no/en/about-the-corona-situation/