Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon mellom Norge og Danmark

Her finner du informasjon om innreiseregler og krav til test og karantene ved reiser til Norge og til Danmark.