Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon mellom Norge og Danmark

INNREISE TIL NORGE: Personer som bor i/har oppholdt seg i Danmark umiddelbart før innreise til Norge, skal i 7 dagers karantene dersom innreisende tester seg 2 ganger etter ankomst. Hvis ikke, gjelder kravet om 10 dagers karantene. Det er registreringsplikt for alle som kommer til Norge. MERK: Fra og med 18. januar 2021 innføres obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Fra og med 21. desember lukket Sverige grensen fra Danmark. Dette betyr at det for tiden ikke er mulig å kjøre via Sverige til Norge fra Danmark, godstrafikk er unntatt. INNREISE TIL DANMARK: Skjerpede innreiseregler fra og med lørdag 9. januar: utlendinger med bopel i utlandet nektes som utgangspunkt innreise, med visse unntak. Fra og med lørdag 9. januar klokken 17 skal alle som reiser med fly til Danmark kunne fremvise en negativ Covid-19 test som ikke er eldre enn 24 timer (før avgang). Det er flyforbud for alle som ikke kan vise en slik test. Mer informasjon nedenfor.

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Norge:
Hvis du er bosatt eller har oppholdt deg i Danmark før innreise til Norge er du pålagt 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Karanteneperioden kan reduseres til 7 dager hvis du tester deg 2 ganger og ikke er smittet. Dette gjelder ikke for reisende fra Storbritannia. Karanteneplikten gjelder ikke for innreise fra Grønland, men gjelder fra 21. desember for innreise fra Færøyene. Fra og med 18. januar innføres det obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Det er gratis å teste seg. Det er innført registreringsplikt for alle som kommer til Norge fra og med den 21. desember.

Personer som kommer til Norge som ikke er bosatt i Norge, eier eller leier bolig i Norge, som studerer i et nordisk land eller har et velegnet sted for å avholde karantene, må oppholde seg på karantenehotell. Det samme gjelder for arbeidere hvis ikke arbeids- eller oppdragsgiver i Norge har besørget enerom for dem. Arbeidere må teste seg i karanteneperioden. Du finner de seneste endringer i reglene om karantenehotell her.  

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.
Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt, men også disse oppfordres til å la seg teste hvis de kommer fra Danmark for å unngå spredning av den nye virusstamme fra mink som kan redusere effekten av en vaksine. 

Informasjon om testing og karanteneregler finner du i forskriften, på www.helsenorge.no  og Folkehelseinstituttets hjemmeside

Hvis du har oppholdt deg i et såkalt rødt område, men oppholder deg noen dager i et gult område før avreise, trekkes de dagene du har vært i gult område fra karantenetiden. Men hvis du reiser fra en flyplass i et karantenepliktig område, f.eks. Kastrup Lufthavn (beliggende i Region Hovedstaden), vil du bli pålagt innreisekarantene på 10 dager. Dette gjelder uansett hvor du har bopel eller har oppholdt deg før innreise til Norge. Du kan gjerne kjøre gjennom røde områder i eget kjøretøy uten å bli pålagt karantene, med mindre du overnatter. 

Ved innreise til Norge skal du kunne dokumentere hvor du har bopel eller hvor du har oppholdt deg før innreise. I motsatt fall kan de norske myndigheter nekte deg innreise. 

Danmark fraråder reiser til Norge fra 29.oktober grunnet de strenge innreiserestriksjonene. Og oppfordrer dansker til å teste seg når de kommer hjem hvis de har besøkt Oslo-regionen.

MERK: Fra og med 21. desember lukket Sverige grensen fra Danmark. Dette betyr at det for tiden ikke er mulig å kjøre via Sverige til Norge fra Danmark, godstrafikk er unntatt.

Når det gjelder innreise til Norge for arbeid, besøk, au pair eller studier for ikke-nordiske statsborgere, finner du svar hos UDI (Utlendingsdirektoratet)

Se vanlige spørsmål og svar om innreise og karantenebestemmelser m.m. på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettside her og her (besøk , ferie og fritidsreiser) og regjeringens nettside med spørsmål og svar og informasjon om reiser.

 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Danmark: 
Fra og med lørdag 9. januar skjerpes innreisereglene til Danmark. Nordmenn og andre utlendinger som ikke er bosatt i Danmark vil ikke kunne reise inn i landet, med visse unntak. Unntakene gjelder blant annet for de som har arbeid i Danmark, har nær familie i Danmark, skal delta i begravelse eller leverer varer og tjenesteytelser i Danmark. Les mer på coronasmitte.dk/rejser-ind-i-danmark.

I tillegg til pass må medbringes dokumentasjon på bopelsadresse, eventuelt dokumentasjon på anerkjennelsesverdig formål og en negativ test som som er tatt senest 24 timer før avgang. Transitt gjennomDanmark tillates, her er det ikke krav om negativ test.   

Alle personer som kommer med fly skal kunne vise en negativ test som ikke er eldre enn 24 timer (før avgang), ellers er det flyforbud. 

Merk at det er krav om munnbind (eller visir) i kollektiv transport, butikker, museer og på utesteder. Serveringssteder, museer, biblioteker, svømmehaller o.lign. er lukket foreløpig frem til 7. februar. Les mer om de seneste restriksjoner på den danske samlesiden om koronakrisen: www.coronasmitte.dk

 

Information in English
Information from the Danish government: https://um.dk/en
Information from the Norwegian Directorate of Immigration: www.udi.no/en/about-the-corona-situation/