Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon

For NORGE: Personer som bor i/har oppholdt seg i Danmark og på Færøyene umiddelbart før innreise til Norge, skal i 10 dagers karantene. Transitt gjennom Sverige til Norge og til Danmark er tillatt, men man skal i karantene i Norge hvis man overnatter i røde regioner før ankomst. Dette gjelder også hvis man er i transitt i lufthavn i et rødt område, som Københavns Lufthavn. For DANMARK: Personer med bopel i Norge kan innreise fritt til Danmark.

SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL
 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Norge:
Hvis du er bosatt eller har oppholdt deg i Danmark eller på Færøyene før innreise til Norge er du pålagt 10 dagers karantene ved ankomst til Norge. Ved reise til Norge må dansker og bosatte i Danmark være særlig oppmerksomme på reiserådene, og du oppfordres til å la deg teste ved hjemkomst. 

Du kan ikke unngå karantene ved å la deg teste i Danmark før avreise. Norge godkjenner ikke dette som unntak fra karanteplikten. 

Hvis du har oppholdt deg i et såkalt rødt område, men oppholder deg noen dager i et gult område før avreise, trekkes de dagene du har vært i gult område fra karantenetiden. Men hvis du reiser fra en flyplass i et karantenepliktig område, f.eks. Kastrup Lufthavn (beliggende i Region Hovedstaden), vil du bli pålagt innreisekarantene på 10 dager. Dette gjelder uansett hvor du har bopel eller har oppholdt deg før innreise til Norge. Du kan gjerne kjøre gjennom røde områder i eget kjøretøy uten å bli pålagt karantene, med mindre du overnatter.

Ved innreise til Norge skal du kunne dokumentere hvor du har bopel eller hvor du har oppholdt deg før innreise. Du skal kunne dokumentere opphold på et passende karantenested i Norge hvis du kommer fra et rødt område. I motsatt fall kan de norske myndigheter nekte deg innreise.

Opphold i telt, campingvogn eller hytte på campingplasser hvor man deler toalett, kjøkken eller andre rom med andre enn de nærmeste medreisende, aksepteres ikke som et passende karantenested. Det er ikke tillatt å reise på skiferie selv om du bor i egen/leid hytte, da det er forbundet med skaderisiko (og dermed brudd på karanteneplikten) å stå på ski. Det er tillatt å returnere fra Norge før det har gått 10 dager. 

Det kan gjøres unntak fra karanteneplikten for arbeidsreiser, men fra 31. oktober er det ikke mulig å gjøre unntak fra karantene for arbeidsreiser hvis man kommer fra Region Hovedstaden, Region Midtjylland eller Region Nordjylland. Informasjon om dette og mer, finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside og på www.helsenorge.no
Personer som har gjennomgått covid-19, kan lese om krav til dokumentasjon her.

Se også ofte stilte spørsmål på regjeringens side

Danmark fraråder reiser til Norge fra 29.oktober grunnet de strenge innreiserestriksjonene. Og oppfordrer dansker til å teste seg når de kommer hjem hvis de har besøkt Oslo-regionen.

Når det gjelder innreise til Norge for arbeid, besøk, au pair eller studier for ikke-nordiske statsborgere, finner du svar hos UDI (Utlendingsdirektoratet)

Se vanlige spørsmål og svar om innreise og karantenebestemmelser m.m. på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettside her og her (besøk , ferie og fritidsreiser) og regjeringens nettside med spørsmål og svar og informasjon om reiser.

 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Danmark: 
Regelen om at personer bosatt i Norge skal booke 6 netters opphold for å feriere i Danmark ble opphevet 4. juli. Personer med bopel i Norge vil derfor kunne innreise fritt i Danmark uten å skulle oppfylle bestemte formål. Det er ikke karanteneplikt. Les mer.

Merk at det er krav om munnbind (eller visir) i kollektiv transport i Danmark. Det er visse unntak. Det er også krav om munnbind på steder hvor det serveres mat, og fra 29. oktober i butikker og andre steder. Les mer om de seneste restriksjoner på den danske samlesiden om koronakrisen: www.coronasmitte.dk

 

Information in English
Information from the Danish government: https://um.dk/en
Information from the Norwegian Directorate of Immigration: www.udi.no/en/about-the-corona-situation/