Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon

OPPDATERTE INNREISEREGLER TIL NORGE PER 12. MAI - SE LENGER NED PÅ SIDEN. Danmark har innført grensekontroll som ett av flere tiltak for å bekjempe spredningen av koronanaviruset. Ikke-danske statsborgere som ønsker innreise til Danmark må derfor forvente å bli avvist på grensen, herunder i danske lufthavner, med mindre de har et anerkjennelsesverdig formål ved innreisen, f.eks. hvis den innreisende bor eller arbeider i Danmark, skal besøke nærstående slektninger eller kjæreste (forhold mer enn 6 måneder), eier sommerhus eller skal levere varer til Danmark. Transitt til Norge gjennom Danmark tillates.

SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL
 

Kan jeg kjøre gjennom Danmark? Kan jeg ta fly via Danmark?
Transitt gjennom Danmark til Norge tillates. Transitten skal skje uten unødig opphold. 

Personer som vil reise inn i Danmark for å reise videre til øvrige land, vil skulle leve opp til kravene «anerkjennelsesverdige formål». Se her.

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Danmark: 

 • Kan nordmenn som er bosatt i Danmark reise inn i landet?
  Ja, det kan de. Du kan bli bedt om å dokumentere dette med sundhedskort eller kontrakt på bolig. 

 • Kan nordmenn besøke noen i Danmark?
  Ja, hvis du skal delta i en begravelse, besøke nærstående familiemedlemmer eller kjæreste (forhold mer enn 6 måneder), eier et sommerhus, delta i et igangværende behandlingsforløp eller har samværsrett med barn, kan du reise inn i landet.   
  Ellers er det begrensede innreisemuligheter. Mer informasjon finner du her under punktet "Hvad er et anerkendelsesværdigt formål". 

 • Kan nordmenn som arbeider i Danmark reise inn i landet?
  Ja, men du kan bli bedt om dokumentasjon som kontrakt eller brev fra arbeidsgiver. Fra 25. mai er også kortere arbeidsreiser (møter) tillatt. 

 • Kan nordmenn som studerer her reise inn?
  Ja, hvis studiestedet er åpent og det ikke tilbys fjernundervisning.

 • Skal jeg i karantene hvis jeg reiser inn i Danmark?
  Udenrigsministeriet oppfordrer kraftig alle borgere som kommer til Danmark fra private reiser til å bli hjemme i 14 dager etter hjemkomst fra utenlandsreise. Pendlere er unntatt fra karantene. 

Er du usikker på om innreise er tillatt, finn svar hos dansk politi eller ved å kontakte politiets hotline på +45 7020 6044. 
Dansk samleside om koronakrisen: www.coronasmitte.dk
 
 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Norge: 

 • Kan danske statsborgere som bor eller jobber i Norge reise inn?
  Ja, du kan reise inn i landet hvis du bor eller arbeider i Norge, eller skal starte på et arbeid, og kan dokumentere dette. Familiemedlemmer til den som skal arbeide, og som skal bosette seg i Norge, kan fra 12. mai også reise inn i Norge.
  Ja, hvis du pendler. Mer informasjon.

 • Kan danske statsborgere som eier eiendom, inkludert hytte, i Norge, reise inn i landet?
  Ja, fra 12. mai er det tillatt, også for resten av husstanden (de som bor på samme adresse).  
 • Kan danske statsborgere reise på besøk til norsk familie i Norge?
  Ja, du kan besøke norsk ektefelle, norsk samboer, dersom dere har levd i et fast og etablert samboerforhold i minst to år, eller dere har eller venter barn sammen, norske barn uansett alder, stebarn under 18 år og egne norske foreldre.
  Ja, hvis du skal delta i begravelse til nærmeste familie og har omsorg for syke.

 • Kan en dansk statsborger med norsk ektefelle/samboer reise sammen på besøk til Norge? Hva med barn?
  Ja, både ektefelle, samboer og barn som er norske eller danske kan reise sammen til Norge. Med «samboer» menes at dere har hatt et fast og etablert samboerforhold i minst to år, eller venter felles barn, og skal bo sammen. 

 • Kan en dansk statsborger besøke familie som ikke er norsk, men er bosatt i Norge?
  Ja, du kan besøke ektefelle, samboer (dersom dere har levd i et fast og etablert samboerforhod i minst to år, eller dere har eller venter barn sammen), egne barn under 18 år, stebarn under 18 år og egne foreldre hvis du selv er under 18 år. Ellers er det begrenset mulighet for innreise. Mer informasjon finner du på UDI sin side.     
 • Skal jeg i karantene hvis jeg reiser inn i Norge?
  Ja, de aller fleste må i 10 dagers karantene, bortsett fra pendlere og de som har samværsrett med barn. Det er mulig å forkorte karanteneperioden hvis man skal reise ut av landet og er frisk. Finn informasjon i § 7 i denne forskriften. Spørsmål om karantene skal rettes til Helsenorge.  

Når det gjelder innreise til Norge for besøk eller arbeid, finner du svar på Regjeringens side og hos UDI (Utlendingsdirektoratet)

Information in English
Information from the Danish government: https://um.dk/en
Information from the Norwegian Directorate of Immigration: www.udi.no/en/about-the-corona-situation/