Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Airport traveller drawing - Foto:Ingrid Asp / ASD
Ingrid Asp / ASD

Reiseinformasjon

Personer med bopel i Norge kan innreise fritt til Danmark. Dette trådte i kraft 4. juli. Fra og med lørdag 15. august vil personer som har vært i Region Sjælland (dette inkluderer ikke Region Hovedstaden) og Region Midt-Jylland i Danmark skulle i 10 dagers karantene ved innreise til Norge. Dette gjelder også innreise fra Færøyene. Transitt gjennom Sverige til Norge og til Danmark er tillatt, men man skal i karantene i Norge hvis man overnatter i røde regioner før ankomst.

SVAR PÅ OFTE STILTE SPØRSMÅL
 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Norge:

Personer bosatt i Danmark, Færøyene, Grønland, Finland eller Island, kan reise inn til Norge uten å gå i karantene så lenge de ikke har oppholdt seg i land utenfor Norden eller i de røde områder i Norden. Fra og med midnatt natt til lørdag 15. august er Færøyene, Island, Region Sjælland (ikke Region Hovedstaden) og Region Midt-Jylland kategorisert som røde områder av norske myndigheter. Det innebærer at personer som reiser inn i Norge fra disse områder, må i 10 dagers karantene. For å få reise inn, må de også kunne dokumentere hvor innreisekarantenen skal gjennomføres. Hvis slik dokumentasjon mangler, kan den reisende bli bortvist.  

Om unntak fra karantene, f. eks. i forbindelse med arbeidsreiser til Norge, les her. Personer som har gjennomgått covid-19, kan lese om krav til dokumentasjon her.

Se Folkehelseinstituttets (FHI) nettside for nærmere informasjon om hvilke regioner/land som unntas fra karantenebestemmelsene, samt det smittefaglige grunnlaget. Smittekartet, inndelt i grønt og rødt, oppdateres senest hver 14. dag.

Når det gjelder innreise til Norge for arbeid, au pair eller studier for ikke-nordiske statsborgere, finner du svar hos UDI (Utlendingsdirektoratet)

Regjeringen åpnet fra 15. juli også for innreise for enkelte utlendinger fra land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere). Det vil gjelde for de som har nær familie eller kjæreste i Norge. 

Se vanlige spørsmål og svar om innreise og karantenebestemmelser m.m. på Utlendingsdirektoratets (UDI) nettside her og her (besøk , ferie og fritidsreiser) og regjeringens nettside med spørsmål og svar og informasjon om reiser.

 

Spørsmål om innreise til og karanteregler i Danmark: 

Regelen om at personer bosatt i Norge skal booke 6 netters opphold for å feriere i Danmark ble opphevet 4. juli. Personer med bopel i Norge vil derfor kunne innreise fritt i Danmark uten å skulle oppfylle bestemte formål. Det er ikke karanteneplikt. Les mer.

Dansk samleside om koronakrisen: www.coronasmitte.dk

 

Information in English
Information from the Danish government: https://um.dk/en
Information from the Norwegian Directorate of Immigration: www.udi.no/en/about-the-corona-situation/