Maritime avgrensningsavtaler med Danmark/Færøyene og Island har trådt i kraft

Avtalene mellom Norge, Danmark/Færøyene og Island om maritim avgrensning i den sørlige delen av Smutthavet har trådt i kraft.

Norges to avtaler om maritim avgrensning med Danmark/Færøyene og Island, undertegnet 30. oktober 2019, har nå trådt i kraft. Det samme gjelder en tilsvarende avtale mellom Danmark/Færøyene og Island.

Ikrafttredelsen av de tre avtalene markerer slutten på en lang prosess som til sammen avklarer avgrensningen mellom de tre statenes kontinentalsokkel sør i Smutthavet.

Avtalene vil skape klarhet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig ressursutnyttelse. Prosessen for å få på plass disse avtalene vitner om det gode havrettslige samarbeidet mellom Norge, Danmark og Island.

 

Ønsker du å vite mer? Les mer i Norges pressemelding:

Maritime avgrensningsavtaler med Danmark/Færøyene og Island har trådt i kraft - regjeringen.no

Se også Danmarks pressemelding:

De maritime grænseaftaler nord for Færøerne er nu trådt i kraft | Udenrigsministeriet (ritzau.dk)