Ny regjering i Norge - Foto:NTB/PM Office
NTB/PM Office

Norge har fått ny regjering

14. oktober fikk Norge ny regjering. Den nye regjeringen er en koalisjon mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Se regjeringens hovedprioriteringer i Hurdalsplattformen her: Regjeringen Støre

Gahr Støre
Foto:NTB/PM Office

Ny statsminister er Jonas Gahr Støre (61). Støre har ledet Arbeiderpartiet siden 2014, og har tidligere vært utenriksminister (2005-2012) og helseminister (2012-2013). 

Leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum (42), er Norges nye finansminister. 

Se oversikt over alle ministrene i den nye regjeringen her: Ansvarsfordeling i Jonas Gahr Støres regjering

Den nye regjeringen er en mindretallsregjering med til sammen 76 av de i alt 169 representantene på Stortinget. Norge har flere ganger i løpet av de siste tiårene vært styrt av mindretallsregjeringer.

Konstitusjonelt monarki

Norge er et konstitusjonelt monarki. Hans Majestet Kongen er landets formelle overhode, men hans oppgaver er i hovedsak representative og seremonielle. Den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer.

Ved et regjeringsskifte ber kongen den avgående statsministeren om råd til hvem kongen bør vende seg til for å få på plass en ny regjering. Den avgående statsministeren vil da oftest råde kongen til å spørre en av de parlamentariske lederne i Stortinget  – enten lederen for det største partiet eller for det største opposisjonspartiet.       

På dagen for skifte av regjering utnevnes de nye ministrene på Slottet før de møter publikum og presse på Slottsplassen. Deretter reiser de nye statsrådene til sine departementer og får nøkkelen overlevert fra forgjengeren – før de tar fatt på oppgavene i ny regjering.

Nøkkeloverrekkelse