Signering norsk og dansk minister

Norge og Danmark - Sammen om en bærekraftig fremtid

Norge og Danmark har ambisjoner om å være verdensledende på grønn omstiling og bærekraft. Sammen kan vi bidra til fremtidsrettede løsninger, og oppfylle den nordiske visjonen om å bli den mest bærekraftige og integrerte region i verden. I forbindelse med kongebesøket 15.-16. juni ble det avholdt en næringslivskonferanse i København og i Aarhus for å styrke samarbeidet på strategiske områder og styrke relasjonen mellom myndigheter og beslutningstakere for å bygge levedyktige verdikjeder.

Deres Kongelige Høyheter Kronprins Frederik og Kronprinsesse Mary ledsaget Deres majesteter Kong Harald og Dronning Sonja under konferansen.

Kong Harald taler
Foto:Tom Hansen/Innovasjon Norge

- Vi er her i dag for å styrke det dansk-norske samarbeidet innen bærekraftige og grønne løsninger, sa Kongen. - Både Danmark og Norge er havnasjoner med verdifulle naturressurser. Danmark er en pioner innenfor havvind og havvindteknologi. Norges kompetanse både fra olje- og gassindustrien og fra vannkraft har overføringsverdi til havvindnæringen. Sammen kan vi utvikle Nordsjøen til Europas grønne kraftsenter. 
Kongen har stor tro på grønn skipsfart, men han trodde ikke at han ville se Kongeskipet på hydrogen i hans levetid. 

Grønn energi for en bedre verden opplegg
Foto:Tom Hansen/Innovasjon Norge

Olje- og energiminister Terje Aasland og den danske klima-, energi- og forsyningsminister underskrev en samarbeidsavtale mellom Norge og Danmark om grønne løsninger. Konferansen ble avholdt hos Dansk Industri.

Etter den felles plenumsåpningen var det duket for parallellsesjoner om CCS (karbonfangst og lagring), havvind og helseteknologi.    

Ministrer og kongelige og ambassadøren
Foto:Therese Saur/UD

Pressekonferanse på takterrassen hos Dansk Industri. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og vår ambassadør Katja Nordgaard fulgte Kongeparet under det offisielle besøket. Hun holdt også et møte med sin danske kollega Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Vestre intervjues

 

I Aarhus var det fokus på utslippsfrie løsninger innen skipsfarten og samarbeidet innen forsvars- og sikkerhetsteknologi. Næringsminister Vestre signerte en avtale med den danske næringsministeren Morten Bødskov om tettere samarbeid innenfor grønn industri. 

 

 

 

 

Innovasjon Norge organiserte programmet. Ambassaden har bidratt med innhold, og vi retter en stor takk til samarbeidspartnerne Dansk Industri og Dokk1!
Og også en stor takk til alle de andre som var med å bidra til godt innhold og flott gjennomføring av konferansen.