Langskip

Hva er CCS og hvorfor er det viktig?

Regjeringen besluttet nylig å investere i innovasjonsprosjektet «Langskip», som innebærer fangst og lagring av CO2 – såkalt Carbon Capture and Storage (CCS). Vikingenes langskip var imponerende og tok dem ut i verden: På samme måte ønsker vi nå å ta norsk klimateknologi ut i verden. Dette er det største klimaprosjektet for norsk industri noensinne og svært viktig for å få til det grønne skiftet. I samme ånd arrangerte ambassaden nylig et webinar om CCS der danske og norske aktører kunne lære, lytte og forhåpentligvis intensivere framtidig samarbeid i mellom våre to land. Men hva er egentlig CCS og hvorfor er det viktig?

| København

CCS er teknologi som kan fange og transportere CO2 og lagre det trygt under jordas overflate. Mange kaller derfor CCS for karbonresirkulering i forbindelse med utslipp fra fossile brensler – man returnerer CO2 til under jordas overflate, der den kom fra. Norske forskere har undersøkt CCS siden 80-tallet, og siden 1996 har over 23 millioner tonn CO2 blitt lagret trygt i Sleipnerfeltet på norsk sokkel.

Fangst og lagring av CO2 er altså mulig og trygt, og har allerede blitt gjort i flere årtier. Så hvorfor er CCS så viktig nå? Alle seriøse fremtidsscenarioer for å nå 2-gradersmålet avhenger av CCS: Dette er fordi alternativet er en total avvikling av all oljevirksomhet innen svært kort tid, som må kunne sies å være urealistisk. Faktisk behøver vi å kutte utslipp ytterligere samtidig som vi implementerer CCS-teknologi om vi skal begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 2 grader. Økt bruk av atomkraft og fornybar energi er rett og slett ikke nok.

Mongstad Industrial Park
Verdens største teknologisenter for utvikling og testing av karbonfangst- og lagringsteknologi ligger på Mongstad i Nordhordaland. Foto: Yngve Garen Svardal/Avisa Hordaland

Men hvis CCS-teknologien finnes og allerede er i bruk, hvorfor skal staten investere milliarder i utbyggingen da?

CCS er dessverre veldig dyrt, men slik er det med all «ny» teknologi. Og det er her den norske stat og ambassadens webinar kommer inn. For å senke kostnadene ved CCS er vi avhengig av at flere smarte hoder, flere sterke bedrifter og flere stater bidrar til utviklingen av teknologien. Gjennom statens investering i «Langskip» håper regjeringen å demonstrere funksjonaliteten til teknologien og skape større internasjonal anerkjennelse av behovet for den.

Teknikere på CCS-webinar

For å styrke kjennskapet til teknikken og dele erfaringer holdt ambassaden dette webinaret der norske og danske tilbydere av CCS, potensielle kjøpere av teknologien (som Aalborg Portland, Amager Resource Center og andre store utslippere), diverse myndigheter og forskermiljøer deltok. Håpet er at ved å belyse mulighetene som eksisterer og tilrettelegge for fruktbare samarbeid mellom forskjellige aktører kan teknologien bli billigere, mer anvendelig og dermed mer utbredt. Dette er vår tids store utfordring – og med over 100 deltakere og positive tilbakemeldinger tyder det på at webinaret ble svært godt mottat.

Du kan lese mer om regjeringens CCS-satsning eller se hele ambassadens webinar ved å trykke på lenkene på siden.