Ambassadøren på sykkel - Foto:Foto: Ambassaden
Foto: Ambassaden

Vi arbeider for en grønnere ambassade!

På initiativ fra ambassadør Aud Kolberg arbeider vi på å bli grønnere, både i kontorlokalene og i residensen som både er ambassadørens bolig og representasjonslokaler. I vår nedsatte vi en arbeidsgruppe for å komme med forslag til tiltak.

Arbeidsgruppen består av medarbeidere på ambassaden og en fra Innovasjon Norge. Etter forslag fra arbeidsgruppen har vi lagt til rette for mer avfallssortering, vi kjøper i størst mulig grad bærekraftige produkter, vi prøver å spare strøm, bruke mindre aircondition og lufte mer, minske utskrift av papir og vi sykler eller tar tog til jobb og møter. Det er fremdeles et stykke igjen, men vi prøver å bidra der vi kan!

En gruppe mennesker sitter rundt et bord
Arbeidsgruppen sitter og jobber iherdig med å komme opp med nye grønne tiltak. Foto:Ambassaden

Husholder Louise og sjåfør/vaktmester Allan har gjort mye for at residensen skal være grønnere. Her får du ordentlig melk eller fløte i kaffen, sukkerposene er vekk, mikroplastkluter er en saga blott, vasketøyet blir tørket på snor og alt sorteres som det skal. Rengjøringsmidlene erstattes løpende av miljøvennlig produkter, det er "nej tak" til reklamer, det er LED-lys overalt og inneklimaet er veldig godt med grønne planter, orden og frisk luft.

Søppelkasser til avfallssortering
Det er installert søppelkasser til sortering av plastflasker, bokser og glass. Foto:Ambassaden

På ambassaden arbeider vi på å få utleier til å legge til rette for mer sortering til gjenvinning. Elektronikk, batterier, glass og metall sorteres i dag. 

Vannkanner fylles på fra kranen
Vi har innført bruk av vannkarafler til møter framfor plastflasker. Foto:Ambassaden

I Danmark kommer heldigvis en stor del av strømmen fra vindmøller. Vårt IT-utstyr og andre maskiner har en høy energimerking og bruker ikke mye strøm. 

Tidligere skulle søknader om pass og om oppholdstillatelse sendes i papir til henholdsvis politiet og Utlendingsdirektoratet. Det er heldigvis elektronisk i dag så vi sparer både porto og transportbelasting. Papirutskrifter er det langt færre av nå enn det var for noen år siden, dog gjenstår det noe når det gjelder elektronisk fakturaflyt. 

Vi stiller også miljøkrav til våre leverandører av rengjøring og vindusvask. 
Dessverre har vi ingen kantine, så det trykker litt på samvittigheten hos enkelte at ferdigmat/salater til lunsj er pakket inn i en masse plast. Kanskje kommer en av våre naboer oss til hjelp her 🥗🍲

Grønne planter på kontoret
Store grønne planter sikrer et bedre inneklima. Foto:Ambassaden

Vi er glade for å ha kommet i gang med å gjøre ambassaden vår grønnere, og ser fram til å jobbe videre med implementeringen også i 2020!