Bilde av pass - Foto:Norges ambassade
Norges ambassade

Status på passproduksjonen i Norge

Produksjonen av norske pass og nasjonale ID-kort går nå for fullt. Likevel gjør politiet oppmerksom på at de ikke kan utelukke ustabile leveranser av pass og nasjonalt ID-kort i 2023, basert på de utfordringene som har vært siste året.

| KĂžbenhavn

Etterspørselen etter pass- og nasjonalt ID-kort har i 2022 vært unormalt høy på grunn av etterslepet etter pandemien, og påfølgende gjenåpning av samfunnet og økt reiseaktivitet. Leverandøren av pass og nasjonalt ID-kort har opplevd store utfordringer med produksjonskapasiteten. Dette har skyldtes materialmangel, tekniske problemer med produksjonsutstyr og bemanningsutfordringer.
Basert på informasjon fra leverandøren så vil mangel på materialer og komponenter mest sannsynlig vedvare også i 2023. Politiet forventer en fortsatt høy etterspørsel gjennom 2023. Passmyndigheten oppfordrer publikum til å søke om pass og nasjonalt ID-kort i god tid før du trenger det, og vente med å bestille reise til du er sikker på å ha gyldig reisedokument.

Produksjonstiden for pass er nå tilnærmet normal. Postforsendelsen til Danmark kan ta noe tid fra pass er bestilt til søker mottar det. På nettsidene til politiet finnes oppdatert informasjon om forventet leveringstid og status på produksjon.