Bilde av pass - Foto:Norges ambassade
Norges ambassade

Store problemer med passproduksjonen i Norge

Det er fortsatt store problemer med produksjon av pass på grunn av råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Politidirektoratet ber derfor søkere som har dobbelt statsborgerskap og allerede er i besittelse av eller kan søke om et annet lands pass, og som ikke har akutt behov for pass, om å vente med sin søknad til senere.

| KĂžbenhavn

Situasjonen vi står i nå handler om unormalt høy etterspørsel kombinert med råvaremangel. Dette medfører en begrensning på hvor mange pass- og ID-kort som kan utstedes.

 • For at flest mulig skal få pass eller ID-kort, oppfordrer Politidirektoratet de som ikke trenger dette nå, om å vente til senere med å søke.
 • Søkere med dobbelt statsborgerskap, og som har gyldig pass som kan benyttes for planlagt reise, oppfordres til å vente med å søke om/fornye det norske passet.
 • Søkeren bør ikke bestille reise før de har forsikret seg om at de har gyldig reisedokument til reisen.
 • Det må foreligge "nødsituasjon" eller "særlige grunner" for at midlertidig pass (nødpass) kan innvilges. Fritidsreiser gir ikke grunnlag for utstedelse av midlertidig pass. Norsk politi har åpnet opp for at de som har bestilt reise kan søke om nødpass. Ambassaden har dessverre ikke kapasitet til å utstede nødpass til alle som ønsker det og må derfor henvise til norsk politi. 

Vanlige spørsmål fra publikum  - Q&A

 • Dere melder om produksjonsproblemer av pass, hva kan jeg gjøre nå?Hvis du trenger pass, kan du bestille time for å søke pass som vanlig, men vi kan på nåværende tidspunkt ikke si når du kan forvente å få passet ditt. Hvis du ikke trenger pass med det første, oppfordrer vi deg til å vente til senere.
 • Når vil denne passkrisen være over?
  Det er vanskelig å si sikkert på grunn av stor usikkerhet rundt råvaresituasjonen. Basert på politiets foreløpige analyser forventer Politidirektoratet å være tilbake i en normalsituasjon ved utløpet av 2022.
 • Kan ikke ambassaden bare forlenge gyldigheten på passet til krisen er over?
  Nei, per i dag er ikke dette en mulighet for reisedokumenter. Dette vil være et komplisert tiltak som vil kunne skape vanskeligheter for den enkelte på reise. Tiltaket må også i tilfelle være forankret i EU/EØS-landene. Imidlertid jobbes det med å vurdere om det er mulig at utløpte pass aksepteres som identitetsdokument i Norge. 
 • Kan jeg vente med å fornye passet mitt/hvem kan eller bør vente med å fornye passet?
  Du kan bare reise med passet dersom det er gyldig. De fleste land utenfor EU/EØS og Sveits krever at passet er gyldig en tid (3 eller 6 måneder) etter utreise fra landet du besøker. Hvis passet ditt ikke er gyldig i perioden landet krever, kan du bli nektet innreise. Hvis du har reiseplaner, og passet nærmer seg utløpsdatoen, anbefaler vi deg å først sjekke gyldighetskravet til det landet du ønsker å reise til før du bestiller time.  Hvis du ikke har behov for å bruke passet, oppfordrer vi deg til å vente.
 • Hva gjør dere for å få ned leveringstidene?
  Vi har stor forståelse for at usikkerheten er vanskelig å forholde seg til. Politiet, som er ansvarlig for passproduksjonen i Norge, tar situasjonen på det største alvor. Politiet jobber tett sammen med leverandøren for å finne ulike tiltak for å få ned leveringstiden. 
 • Banken min sier jeg trenger pass men jeg finner ikke time. Hva gjør jeg?
  Vi anbefaler at du tar kontakt med banken din og forklarer at det kan ta tid å få pass og be om en utsettelse.
 • Hvilke råvarer er det som mangler?
  Det er generell mangel på råvarer til elektroniske komponenter og lange leveringstider på disse. Pass og ID-kort bruker chiper med særlig høy sikkerhetsgrad og må derfor spesialbestilles for Norge. I tillegg er det begrenset tilgjengelighet i markedet på plast- og papirkomponentene som brukes i dokumentene.

Status på situasjonen fra politiet 22/6-22