Demo - Foto:Ambassaden
Eksempel på fødested Ambassaden

Fødested i pass

Fødeland er oppgitt i de nye passene som utstedes i dag. Opplysningene i passet skal være i samsvar med opplysningene i folkeregisteret.

På en del norske borgere er ikke fødested og fødeland registrert i det norske folkeregisteret, eller det kan være feilregistreringer. Dette må rettes opp før man søker om nytt pass, slik at det fremgår i det nye passet. Dette gjelder også selv om fødested og fødeland står oppført i ditt gamle pass.

Før du søker nytt pass, kontakt Skatteetaten for å undersøke om fødested og fødeland er registrert i Folkeregisteret. Du kan lese mer om dette på Skatteetatens nettsider, og her kan du lese om hvordan du går frem for å få registrert fødested og fødeland i Folkeregisteret. 

Skjema for endring av fødested/fødeland finner du her. Det skal sendes til: 
Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 Oslo, Norge